Uitspraak Raad van State over gaswinningsbesluiten

Leestijd 2 minuten

Op 15 november 2017 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de gaswinningsbesluiten van minister Kamp (thans minister Wiebes). De Raad van State heeft die besluiten – aldus minister Wiebes - in “een stevige uitspraak” vernietigd.

Ik had de eer om in deze zaken op te treden als advocaat van een groot aantal Groningse overheden. Daarnaast procedeerden veel andere partijen (waaronder burgers en de Groninger Bodembeweging) tegen de gaswinningsbesluiten. Dit blog schrijf ik op persoonlijke titel.

De Raad van State heeft eisers in deze zaak in vrijwel alle inhoudelijke opzichten in het gelijk gesteld. Het is inderdaad een stevige uitspraak. Mensen die vaker uitspraken van de Raad van State lezen zal opvallen dat de rechter, hoewel soms wat juridisch geformuleerd, toch wel heel duidelijk maakt dat de besluiten volstrekt te kort schieten. De uitspraak doet daarom naar mijn persoonlijke mening volledig recht aan iedereen die door de aardbevingsproblematiek is getroffen.

Het is schrijnend om in de uitspraak terug te moeten lezen wat eisers consequent hebben beweerd, maar door de minister steeds werd ontkend, namelijk:

  • dat onvoldoende rekening is gehouden met het veiligheidsbelang van de inwoners;
  • dat de seismische situatie bij een winningsniveau van 21,6 Nm3 niet wezenlijk zal verbeteren en het aantal bevingen de komende jaren zelfs zal toenemen;
  • dat de besluiten niet zijn gebaseerd op een inschatting van het risico als gevolg van het winningsniveau;
  • dat er geen uitzicht op afronding van versterkingsoperatie is;
  • dat de leveringszekerheid niet de absolute ondergrens mag zijn; en
  • dat de minister veel meer moet doen om de vraag naar Gronings aardgas te beperken.

De minister moet nu uiterlijk voor 16 november 2018 een nieuw besluit nemen over het door de NAM ingediende winningsplan. Daar zal waarschijnlijk een hele procedure aan vooraf moeten gaan (advisering door bijvoorbeeld SodM, Tcbb en Mijnraad, de lokale overheden en een zienswijzeprocedure over een nieuw ontwerp-instemmingsbesluit).

Het geheel stilleggen van de gaswinning vond de Raad van State te ingrijpend. Daarom mag nog gedurende een jaar 21,6 miljard Nm3 gas per gasjaar worden gewonnen. Dat betekent dat de Raad van State niet – zoals in de Raad van State uitspraak van 18 november 2015 – de gaskraan per direct heeft dichtgedraaid, maar wel op termijn. Gezien deze vernietigende uitspraak van de Raad van State verwacht ik namelijk dat de minister in het nieuwe instemmingsbesluit het winningsniveau aanzienlijk zal moeten verminderen.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar