Update (iii) Wijziging Aanbestedingswet 2012

Leestijd 2 minuten

Per 1 juli 2016 is de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 (hierna: Aw) in werking getreden. Deze wetswijziging heeft enkele opvallende veranderingen met zich gebracht. In eerdere artikelen van april en juli  stonden wij al – kort – stil bij enkele (in het oog springende) wijzigingen. Zo schreven wij dat voor de (voormalige) 2B-diensten thans het volledige regime geldt en gingen wij in op de ‘nieuwe’ (EMVI)gunningcriteria en het innovatiepartnerschap. In deze blog wordt wederom stilgestaan bij enkele wijzigingen in de herziene Aw.

Digitalisering

Overheidsopdrachten die boven de Europese drempelwaarden uitstijgen dienen vanaf 1 juli 2017 verplicht digitaal te worden aanbesteed, waarbij de gehele aanbestedingsprocedure digitaal moet verlopen. Gedachte hierachter is dat aanbestedingstermijnen op deze wijze verkort kunnen worden en bovendien zou digitalisering de administratieve lasten beperken. De verplichting tot digitalisering geldt blijkens de Aw voor alle aanbestedende diensten en sociale en/of overige specifieke diensten, indien daarop het vereenvoudigd regime van toepassing is.

Publicatie niet-wezenlijke wijziging

Naast de verplichte digitale aanbestedingsprocedure dienen voortaan ook niet-wezenlijke wijzigingen gepubliceerd te worden. Onder het regime van de ‘oude’ Aw 2012 was het al zo dat de niet-wezenlijke wijziging van een opdracht niet hoefde te leiden tot heraanbesteding. Sinds de wetswijziging van 1 juli 2016 dienen deze niet-wezenlijke wijzigingen in contracten van reeds gegunde contracten echter wel openbaar aangekondigd te worden.

Tot slot

Naast digitalisering en de al besproken wijzigingen zijn met de gewijzigde Aw nog enkele veranderingen doorgevoerd. In navolgende blogs zullen wij op deze wijzigingen ingaan. Uiteraard houden wij u daarnaast op de hoogte van overige relevante ontwikkelingen en/of nieuwsberichten.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012, dan kunt u terecht bij team Aanbestedingrecht van PlasBossinade.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar