Update UBO-register: invoering voor 2018 lijkt niet haalbaar

Leestijd 2 minuten

Kort geleden schreef mijn collega, Caroline Messchendorp, dat het Centraal UBO register op grond van Europese regelgeving per 26 juni jl. in werking zou treden. Het UBO-register komt voort uit de Europese vierde anti-witwasrichtlijn. Vanuit Europa werden alle lidstaten verplicht deze richtlijn op 26 juni 2017 te implementeren. Inmiddels weten we dat dit Nederland niet is gelukt. Het ministerie van Financiën heeft namelijk op 23 juni 2017 laten weten dat het wetsvoorstel pas in de tweede helft van 2017 wordt verwacht en dus pas dan aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Ultimate Beneficial Owner (UBO)

Iedere natuurlijke persoon die (rechtstreeks of indirect) bij een vennootschap of een andere juridische entiteit het voor het zeggen heeft kan als UBO worden gezien. Iemand wordt in ieder geval als UBO aangemerkt indien hij of zij een belang van meer dan 25% heeft in de eigendom, de aandelen of de stemrechten.

Is er volgens deze kwalificaties niemand die als UBO kan worden aangemerkt, dan zal in het UBO-register een pseudo-UBO moeten worden geregistreerd. Dit zal vaak een leidinggevende werknemer zijn.

Openbaar

Het UBO-register zal een openbaar register worden. Juist dit openbare karakter van het register kon van vele kanten op veel kritiek rekenen omdat het de privacy van de UBO’s zou schenden. Ook de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft zijn bedenkingen omdat de openbaarmaking disproportioneel zou zijn. Bepaalde persoonsgegevens worden door het register ineens openbaar. Dat het UBO-register voor iedereen toegankelijk zal worden was de wens van de Minister. Op grond van de Europese richtlijn had het register ook slechts voor bepaalde categorieën (bijvoorbeeld banken, advocaten en notarissen) toegankelijk kunnen zijn.

Wanneer wel?

Als het wetsvoorstel inderdaad in de tweede helft van 2017 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden en daar (en vervolgens in de Eerste Kamer) wordt aangenomen, is de verwachting dat het UBO-register per 1 januari 2018 daadwerkelijk een feit zal zijn. We houden u op de hoogte.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar