Uw debiteur biedt u een akkoord aan. Aannemen?

Leestijd 2 minuten

Met enige regelmaat trachten ondernemers uit een benarde schuldensituatie te komen door het aanbieden van een akkoord aan hun schuldeisers. Als u zo’n aanbod krijgt, wat moet u dan doen om na te gaan of u op een dergelijk aanbod zult ingaan?

U hebt in ieder geval recht op alle mogelijke informatie. Een akkoordvoorstel moet sowieso vergezeld gaan van een crediteurenlijst, zodat u kunt zien dat er inderdaad meerdere schuldeisers zijn. Ook de laatste jaarrekening hoort bij de stukken te zitten. Of de meest recente inkomensgegevens, bijvoorbeeld een aanslag IB, als het om een privépersoon gaat. U kunt vragen om een zo volledig mogelijk inzicht in de bezittingen. Uit het aanbod moet ook blijken dat er opofferingen worden gedaan om het akkoord te bereiken. Het vertrekpunt moet bovendien zijn dat schuldeisers gelijk behandeld worden.

Het voornaamste is natuurlijk dat uit het aanbod blijkt dat u beter af bent met het aanbod dan bij een faillissement of bij de toepassing van de WSNP (de schuldsaneringsregeling die van toepassing kan worden verklaard op natuurlijke personen).

Al sprake van een faillissement of WSNP?

Dan moet duidelijk zijn wat de curator/bewindvoerder van het aanbod vindt. Bij een akkoordaanbod tijdens faillissement/WSNP is het akkoord voor alle crediteuren verbindend als een gekwalificeerde meerderheid van de crediteuren voor is. Wordt die meerderheid niet gehaald dan kan de rechter het akkoord toch vaststellen als zijnde aangenomen wanneer het weigeren van het aanbod door een of meerdere schuldeiser onredelijk is.

Ook bij buitengerechtelijke akkoorden blijken rechters onder bepaalde omstandigheden steeds vaker een akkoord vast te stellen tegen de zin van een of meer schuldeisers zonder dat daar een specifieke wettelijke regeling voor is.

Er is op dit moment een wetsvoorstel (Wet Continuïteit Ondernemingen) aanhangig waarbij het opleggen (algemeen verbinden verklaren) van  buitengerechtelijke akkoorden wettelijk wordt geregeld.

Sluipakkoord

Een ander verhaal is het zogenaamde sluipakkoord. Daarvan is sprake als een debiteur u bijzondere voordelen (buiten een gerechtelijk akkoord om) heeft toegezegd om u over te halen aan dat akkoord mee te doen. Een dergelijk akkoord is in strijd met de regels. U kunt zelfs strafrechtelijk worden vervolgd als u de verleiding om zo`n akkoord te aanvaarden niet kunt weerstaan.   

Kiest u eieren voor uw geld of niet? De keuze is maar beperkt.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar