Van G-rekening naar depotstelsel

Leestijd 2 minuten

Per 1 juli 2014 moet de G-rekening plaats maken voor het zogeheten depotstelsel. Vanaf dat moment betaalt u als inlener of aannemer niet meer op de G-rekening van de uitlener of onderaannemer, maar op een bankrekening van de ontvanger van de Belastingdienst. De reden voor het afschaffen van de G-rekening is dat het G-rekeningensysteem voor de Belastingdienst verouderd en arbeidsintensief is, en het voor de banken een commercieel onaantrekkelijk product is. Maar is het depotstelsel een verbetering voor de praktijk?

Hoe werkt het depotstelsel?

De ontvanger van de Belastingdienst opent een depotrekening ten name van de uitlener of onderaannemer, waarop inleners van personeel en aannemers een deel van het factuurbedrag kunnen overmaken. De uitlener of onderaannemer kan vervolgens over het tegoed op de depotrekening beschikken voor de voldoening van belasting en premies. Over het tegoed van de rekening wordt rente vergoed.

Gevolgen voor inleners- en ketenaansprakelijkheid

Als de uitlener of onderaannemer geen depotrekening heeft laten openen, dan kan de inlener of de aannemer zijn aansprakelijkheid niet inperken. Betalingen, anders dan betalingen ontvangen op de depotrekening, verminderen namelijk niet het bedrag van de aansprakelijkstelling. Het is dus zaak voor de inlener en de uitlener om te controleren of de uitlener of onderaannemer daadwerkelijk een depotrekening heeft en dit ook gedurende de werkzaamheden periodiek te controleren.

Bij “malafide” uitzendondernemingen zijn de regels nog strenger. Een uitlener die niet NEN 4400-I of 4400-II gecertificeerd is, moet op grond van het nog in te voeren artikel 34a Invorderingswet een depotrekening openen én de inlener moet 35% van het factuurbedrag storten op deze rekening. Doet de inlener dat niet, dan is hij aansprakelijk voor ten minste 35% van het factuurbedrag, behoudens tegenbewijs. Bovendien is sprake van strafbaar handelen door de inlener (en de uitlener als hij geen depotrekening heeft laten openen). Is de uitlener daarentegen wel gecertificeerd, dan kan de inlener een vrijwaring krijgen voor de loon- en omzetbelasting en premies, mits wordt voldaan aan strikte voorwaarden.

Verbetering of niet?

Zoals het er nu naar uitziet, is het depotstelsel voornamelijk een verbetering voor de Belastingdienst. De inlener en onderaannemer worden in ruil daarvoor geconfronteerd met een lastenverzwaring en een verhoogd aansprakelijkheidsrisico. Bovendien is de juridische status van de depotrekening niet helder: wie is er tot het saldo gerechtigd in geval van faillissement?

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar