Van lingerie naar sportschoenen

Leestijd 4 minuten

Bij het schrijven van een blog kun je gewoon verdergaan waar je gebleven was. Dan wordt het als het ware een feuilleton. In dit geval een feuilleton over de zorgplicht van een bank en een frauderende rekeninghouder die het een andere rekeninghouder bij die bank lastig maakt.

Mijn blog van 8 februari 2016 ging over een gemeenteambtenaar die via een rekening van zijn eigen lingeriewinkel de bankrekening van de gemeente leeghaalde. Ik eindigde de blog met de opmerking dat tegen fraude soms niets is bestand en dat het risico primair ligt bij de rekeninghouder, niet bij de bank. En toen schreef ik: “Totdat hen signalen bereiken van onregelmatigheden. Dan moeten ze wel overgaan tot handelen.”

Laat dat nou ook het geval zijn in de zaak die de Rechtbank Amsterdam onlangs te beslissen kreeg. Hier was geen lingeriewinkel in het spel, maar een handelaar in sportschoenen, Foot Locker. Foot Locker deed zaken met UPS en ontving met regelmaat van UPS facturen voor het transport van goederen. En dat ging om niet geringe bedragen, namelijk wekelijkse betalingen in de orde van grootte van € 200.000,-- of veel meer. Op 7 januari 2015 ligt bij de boekhouding van Foot Locker een factuur van UPS met daarop een gele sticker met een nieuw rekeningnummer en het verzoek dat aan te passen. Het nieuwe rekeningnummer betrof een bankrekening van een eenmanszaak met de naam Ups, in december 2014 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en in diezelfde maand klant geworden voor een zakelijke rekening bij ING Bank.

Vanaf 15 januari 2015 worden wekelijks grote bedragen overgemaakt door Foot Locker op de rekening van Ups. Vanaf de rekening van Ups werden in de loop van januari ook grote bedragen doorgeboekt naar een Duitse bankrekening. Ook zijn er grote contante opnames geweest. Bij ING Bank is eind januari/begin februari 2015 een alert afgegaan en is onderzoek verricht naar de gang van zaken op de rekening. Naar aanleiding van dat onderzoek heeft ING Bank een melding van mogelijk witwassen gedaan bij de Financial Intelligence Unit (FIU) van de politie. Direct daarna heeft ING Bank ook aan Ups medegedeeld dat zij vragen heeft over de transacties en gemeld dat zij een antwoordformulier voor 19 februari 2015 retour wilde ontvangen. Ups antwoordde dat vanwege verblijf in het buitenland een reactie even op zich zou laten wachten en dat Ups uiterlijk op 28 februari 2015 zou reageren. Tevens meldt de betreffende persoon dat hij agent is van Foot Locker in Europa en dat hij daarom commissie ontvangt. Een echte reactie blijft alsnog uit en op 2 maart 2015 heeft ING Bank Ups gerappelleerd en de dag erna de bankrekening van Ups geblokkeerd. Foot Locker stelt ING Bank aansprakelijk voor de schade die zij heeft geleden als gevolg van de frauduleuze handelingen van Ups. De bank heeft haar zorgplicht geschonden doordat zij niet tijdig heeft ingegrepen. Dat had zij moeten doen toen bij de eerste alert duidelijk was dat sprake was van ongebruikelijke transacties. Aldus Foot Locker.

ING Bank verweert zich met te stellen dat zij weliswaar ongebruikelijke transacties constateerde, maar dat zij door haar geheimhoudingsplicht niet direct derden daarover kon informeren. Bovendien had zij nog geen wetenschap van wat er daadwerkelijk speelde. De rechtbank gaat daarin niet mee en vindt dat ING Bank met de melding aan de FIU ook direct Foot Locker in kennis had moeten stellen van haar zorgen. ING Bank had immers in haar dossier genoteerd dat Ups een eenmanszaak is die zich bezig zou houden met motivatietrainingen en coaching/begeleiding en dat ook opgegeven aan de FIU als bijzonderheid die moeilijk te rijmen viel met het betalingsverkeer. Had de bank op dat moment Foot Locker geïnformeerd, dan waren de betalingen van daarna niet meer uitgevoerd. Foot Locker krijgt overigens nog wel een eigen risico van 50% tegengeworpen. De rechtbank meent dat van Foot Locker als professionele organisatie had mogen worden verlangd dat zij zorgvuldiger omgegaan was met het verzoek tot rekeningwijziging en daar betere controle op had uitgevoerd.

Foot Locker komt daar nog goed mee weg. Het is plezierig dat er een bank is die ongebruikelijke bewegingen op rekeningen van haar cliënten in de gaten houdt (en wettelijk dat ook moet doen), maar het begint natuurlijk allemaal met een zorgvuldig proces bij de rekeninghouder zelf.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar