Verjaring van bestuursrechtelijke dwangsommen

Leestijd 2 minuten

Wie handelt in strijd met een vergunnings– of ander voorschrift kan worden geconfronteerd met een bestuursrechtelijke dwangsom. Dat is een besluit van de overheid waarin staat dat de overtreding voor een bepaalde datum moet worden beëindigd, op straffe van verbeurte van een dwangsom. Als de overtreding niet tijdig is beëindigd, verbeurt de overtreder van rechtswege een dwangsom. Van rechtswege betekent dat voor het beginnen te´lopen’ van de dwangsom geen nader besluit of andere handeling van de overheid nodig is. Verbeurde dwangsommen verjaren na één jaar (art. 5:35 Awb). Na dat jaar kan de overheid die dwangsommen niet meer incasseren. Om verjaring te voorkomen, moet de overheid binnen dat jaar de verjaring stuiten (art. 4:105 en 4:106 Awb), maar in de praktijk gaat het daar nogal eens mis.

Invordering is geen stuiting

Hoewel een dwangsom, als de overtreding niet tijdig is beëindigd, dus van rechtswege begint te lopen, kan de overheid zo’n dwangsom niet zomaar incasseren. Daarvoor moet eerst een invorderingsbeschikking worden genomen (art. 5:37 Awb). In zo’n invorderingsbeschikking wordt formeel vastgesteld dat er een dwangsom moet worden betaald, en zo ja tot welk bedrag. Als de overtreder het daarmee niet eens is, kan hij tegen de invorderingsbeschikking bezwaar maken en beroep instellen. Pas ná de invorderingsbeschikking kan de overheid gaan aanmanen en incasseren.

In de praktijk speelde wel de vraag of  zo’n invorderingsbeschikking de verjaringstermijn van een jaar opschortte. Gevoelsmatig zou men menen van wel. Sommige overheden gingen er van uit dat na zo’n invorderingsbeschikking een nieuwe verjaringstermijn van een jaar begon te lopen.

Dat is echter niet het geval. Een invorderingsbeschikking heeft geen stuitende werking. Dat had de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2013:2626) al eens impliciet aangenomen en is nu ook bevestigd in een recent arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2015:817).

Kortom, een invorderingsbeschikking is wél noodzakelijk om verbeurde dwangsommen te incasseren, maar heeft géén juridisch gevolg voor een lopende verjaring. Die zal in een afzonderlijke aanmaningsbrief gestuit moeten worden.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar