Verklaring van erfrecht! Is dat nou nodig?

Leestijd 2 minuten

Na een overlijden komt de notaris vaak pas in beeld nadat de bank heeft gevraagd om de zogenaamde verklaring van erfrecht. Een verklaring van erfrecht is een door de notaris opgemaakte akte waaruit blijkt wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is om bijvoorbeeld over de banktegoeden te beschikken. In de ogen van de erfgenamen doet de bank vaak moeilijk, maar het is natuurlijk helemaal niet zo raar dat de bank zeker wil weten dat zij alleen de daartoe bevoegde personen tot de bankrekening toelaat.

Een aantal banken komt de erfgenamen tegemoet. Bijvoorbeeld wanneer het een gering saldo betreft, maar steeds vaker ook omdat de bank bij het overlijden van de eerste echtgenoot aan de hand van het testament en andere stukken zelf de inschatting maakt of de bankrekening van de overledene op naam van de langstlevende kan worden voortgezet. De verklaring van erfrecht is dan niet nodig.

De afwikkeling van een nalatenschap houdt echter vaak meer in dan alleen het opmaken van de verklaring van erfrecht. Bij een bezoek aan de notaris wordt er naar alle in het testament opgenomen regelingen gekeken. Alle erfgenamen, juist ook kinderen die betrokken zijn bij langstlevende testamenten, worden door de notaris geïnformeerd over de inhoud van het testament en over wat er verder bij de afwikkeling van de nalatenschap komt kijken. Je kunt hierbij onder andere denken aan de vraag of je eigenlijk wel erfgenaam wilt zijn, de fiscale gevolgen van een overlijden, zoals erfbelasting en inkomstenbelasting, de tenaamstelling van de woning en de vaststelling van waar de erfgenamen recht op hebben.

Kortom, wanneer het in de ogen van de bank niet nodig is om een verklaring van erfrecht op te laten maken, is een bezoek aan de notaris toch wel verstandig. U weet daarna precies wat er in juridische zin op u af komt na een overlijden. Een eerste gesprek bij de notaris kost u niets.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar