Vertrouwensbeginsel wekt soms weinig vertrouwen in overheid

Leestijd 2 minuten

Belofte maakt schuld. Maar als het gaat om toezeggingen of afspraken met de overheid ligt dat soms net even anders. Regelmatig komen burgers of ondernemers die bij de overheid nakoming van toezeggingen op afspraken verlangen, bedrogen uit. In individuele gevallen is dat zuur, maar er is wel een verklaring voor. De overheid dient het algemeen belang. Daarom moet de overheid in het algemeen belang ruimte hebben om terug te komen op individuele afspraken.

Niet nakomen van toezeggingen

In een uitspraak van de Raad van State van 22 april 2015 ging het bijvoorbeeld om een harde, schriftelijke – maar achteraf onjuiste – toezegging door burgemeester en wethouders dat voor het plaatsen van bouwwerk (een zeecontainer) geen vergunning nodig was. Nadat de container was geplaatst en de ondernemer had geïnvesteerd in nieuwe bedrijfsmiddelen, ontdekten B&W hun vergissing. Zij schreven de ondernemer aan om de zeecontainer te verwijderen.

Met een beroep op het vertrouwensbeginsel stelde de ondernemer dat B&W niet meer konden handhaven; zij hadden immers zelf geschreven dat er geen vergunning nodig was. De Raad van State oordeelde dat B&W weliswaar verwachtingen hadden gewekt, maar dat daaruit niet automatisch volgt dat B&W niet meer kunnen handhaven. Het algemeen belang van naleving van wetgeving weegt namelijk zwaarder dan het individuele beroep op het vertrouwensbeginsel. Wel kan er in zo’n geval aanleiding zijn om de gedupeerde schadevergoeding toe te kennen, mits deze kan aantonen dat hij ook daadwerkelijk schade heeft geleden.

Niet nakomen van afspraken

Iets soortgelijks overkwam een ondernemer die met een gemeente afspraken had gemaakt over de wijziging van de bestemming van zijn perceel. Met B&W was – schriftelijk – overeengekomen dat de gemeente een wijziging van het bestemmingsplan in procedure zou brengen ten behoeve van een autohandel. Dat bestemmingsplan werd ook in procedure gebracht, maar uiteindelijk dacht de gemeenteraad er anders over. En laat nou niet B&W, maar de gemeenteraad uiteindelijk gaan over de vaststelling van bestemmingsplannen. Ook deze ondernemer beriep zich op het vertrouwensbeginsel, maar tevergeefs. De Raad van State oordeelde – overigens overeenkomstig vaste jurisprudentie – dat de gemeenteraad niet is gehouden om door B&W gewekte verwachtingen te honoreren.

Afspraken met B&W zijn dus mooi, maar binden de gemeenteraad niet.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar