Verwerking korting in inschrijvingsstaat

Leestijd 2 minuten

Aanbesteders maken voor werken in de sector grond-, weg- en waterbouw vaak gebruik van de Standaard RAW-bepalingen 2010. In § 01.01.03 en § 01.01.04 RAW 2010 zijn voorschriften opgenomen over het invullen van de inschrijvingsstaat en de beoordeling hiervan door de aanbesteder. Uit een recente uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam blijkt het belang om een korting op de juiste wijze in de inschrijvingsstaat te verwerken. Als de aannemer een korting niet juist verwerkt, loopt hij het risico van deelname aan de aanbesteding te worden uitgesloten.

Oordeel voorzieningenrechter

Een aannemer had door een groot aantal aangenomen werken een kwantumkorting gekregen op de inkoop van asfalt. Hij besloot deze korting volledig bij één project in te brengen. De aannemer deed dit door de korting te verwerken in de eenheidsprijs voor de levering van asfalt.

Dit is volgens de voorzieningenrechter niet toegestaan. In lid 2 van § 01.01.03 RAW 2010 is bepaald dat in elke eenheidsprijs alle kosten moeten zijn begrepen. Dit betekent dat de kosten die de aannemer moet maken voor de te verrichten prestatie uit de opgegeven eenheidsprijs moeten kunnen worden voldaan. De door de aannemer ontvangen kwantumkorting zag op de levering van asfalt aan verschillende opdrachtgevers en was dus maar voor een deel toe te rekenen aan de levering van asfalt aan de betrokken aanbesteder. De prijs die de aannemer voor het asfalt zou moeten betalen was daardoor hoger dan de eenheidsprijs waarmee de aannemer had ingeschreven. Dat de aannemer dit verlies kon compenseren met de korting op de inkoop van asfalt voor andere projecten deed daar niet aan af. Volgens de voorzieningenrechter valt de verleende korting daarom binnen de RAW-systematiek onder ‘algemene kosten’, die ná het subtotaal van de ontleding van de aannemingssom moeten worden opgenomen. De voorzieningenrechter oordeelt dat de inschrijving van de aannemer ongeldig is.

Verwerking korting in eenheidsprijzen niet altijd verboden

Mag een aannemer een ontvangen korting dan nooit in een eenheidsprijs verwerken? Jawel. Als de korting specifiek betrekking heeft op een prestatie die onderdeel is van het bestek (bijvoorbeeld het leveren van asfalt), dan kan de korting in de eenheidsprijs worden verdisconteerd. In dat geval drukt de korting namelijk direct de kosten van de aannemer voor die specifieke prestatie. Na verwerking van de korting in de eenheidsprijs zijn nog steeds alle kosten bij de eenheidsprijs inbegrepen.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar