Verwijzing naar twee sets algemene voorwaarden

Leestijd 2 minuten

In de bouw wordt met enige regelmaat verwezen naar twee sets algemene voorwaarden. Zo komt het voor dat een partij niet alleen verwijst naar bijvoorbeeld de DNR of de UAV, maar ook naar zijn eigen algemene voorwaarden.

De vraag is dan: welke algemene voorwaarden gelden er nu eigenlijk? Gelden beide sets, geldt slechts één van de twee sets of gelden ze allebei niet?

De wet geeft geen uitsluitsel. De jurisprudentie wel. Uit de jurisprudentie kan het volgende worden afgeleid.

Twee situaties moeten worden onderscheiden. De eerste situatie is dat de partij aangeeft dat de ene óf de andere set algemene voorwaarden van toepassing is. Als daarbij niet wordt aangeven in welke situatie welke set algemene voorwaarden dan precies van toepassing is, gelden geen van beide sets.

De andere situatie is dat beide sets algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Dat wil zeggen: “en/en” in plaats van “of”. In dat laatste geval zijn beide sets algemene voorwaarden van toepassing.

Bij een dergelijke “en/en” situatie kan het zijn dat het beding in de ene set algemene voorwaarden in strijd is met een beding in de andere set. Hoe daarmee om te gaan? Dat is een kwestie van uitleg, aldus de jurisprudentie. Aan de hand van uitleg van de overeenkomst dient te worden vastgesteld welke van de bedingen moet prevaleren.

Het vorenstaande is door de Raad van Arbitrage voor de Bouw nog eens bevestigd in een uitspraak van 23 februari 2016 (geschilnummer 72.006).

Voor de goede orde: algemene voorwaarden moet je altijd vóór of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst van toepassing verklaren. Doe je het daarna, dan is dat te laat en gelden de algemene voorwaarden dus niet.

Voorts moet je de wederpartij een redelijke mogelijkheid bieden om kennis te nemen van die algemene voorwaarden. Doe je dat niet, dan zijn ze vernietigbaar. Zo’n mogelijkheid bied je bijvoorbeeld door de algemene voorwaarden ter hand te stellen. Dienstverrichters mogen de algemene voorwaarden ook “verstrekken”, bijvoorbeeld door in een mail een hyperlink naar de algemene voorwaarden op te nemen.

Op de vernietiging als bedoeld in de vorige alinea kan overigens geen beroep worden gedaan door “grote” wederpartijen, dat wil zeggen wederpartijen die – kort gezegd – hun jaarrekeningen openbaar hebben gemaakt of meer dan 50 werknemers hebben.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar