Voorbarig oordeel aanbesteder afgestraft

Leestijd 2 minuten

Aanbesteders moeten ondernemers op gelijke wijze behandelen en transparant  handelen. Dit brengt onder meer mee dat de gekozen beoordelingssystematiek strikt moet worden gevolgd. In een recente zaak had de aanbesteder in afwijking van de aanbestedingsstukken een inschrijver niet uitgenodigd voor een presentatie, omdat deze partij waarschijnlijk toch niet voor gunning in aanmerking kwam. Deze voorbarige conclusie kwam de aanbesteder duur te staan. Volgens de voorzieningenrechter is sprake van een niet te herstellen gebrek en moet de aanbesteding opnieuw.

Oordeel voorzieningenrechter

De zaak betrof een openbare aanbestedingsprocedure voor administratieve taken. Als gunningscriterium gold ‘de economisch meest voordelige inschrijving’. Voor de beoordeling van de inschrijvingen op kwaliteit moesten inschrijvers een presentatie geven. De presentaties zouden na de beoordeling van de inschrijvingen op alle overige criteria plaatsvinden. De aanbesteder constateerde dat een van de vier inschrijvers een grote achterstand had op de overige inschrijvers, die vermoedelijk niet meer in te halen was met de score op de presentatie. Deze inschrijver werd daarom niet uitgenodigd voor de presentatie. Daartegen maakt de afgewezen inschrijver bezwaar.

Gelijke behandeling

De voorzieningenrechter overweegt dat de aanbesteder  op grond van de beginselen van gelijke behandeling en transparantie gehouden is de beoordelingssystematiek te volgen. De klagende inschrijver had volgens de voorzieningenrechter nog wel degelijk een kans om als winnaar uit de bus te komen. Door de klagende inschrijver niet uit te nodigen heeft de aanbesteder in strijd gehandeld met de beginselen van gelijke behandeling en transparantie.

De voorzieningenrechter oordeelt dat dit gebrek niet is te herstellen door de presentatie alsnog te laten plaatsvinden. De inschrijvers hadden inmiddels kennis genomen van elkaars scores. Indien alleen de klagende inschrijver voor een presentatie zou worden uitgenodigd, zou deze ten opzichte van de overige inschrijvers worden bevoordeeld. Als alle inschrijvers voor een presentatie zouden worden uitgenodigd, zouden de inschrijvers die al eerder een presentatie hadden gegeven, worden bevoordeeld, omdat zij dan een tweede kans zouden krijgen. Er is volgens de voorzieningenrechter maar één oplossing om uit deze impasse te geraken: heraanbesteding.

Tip

Uit deze uitspraak is voor aanbesteders een wijze les te trekken. Loop niet vooruit op de uitkomst van de aanbesteding en volg nauwkeurig de beschreven beoordelingssystematiek.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar