Vordering verjaard; aannemer “off the hook”

Leestijd 2 minuten

Als u als aannemer aangesproken wordt op grond van een verborgen gebrek, dan is het altijd belangrijk dat u nagaat of 1) binnen bekwame tijd is geklaagd en 2) of die vordering niet al verjaard is. Is te laat geklaagd of is de vordering verjaard, dan kunt u namelijk niet meer aangesproken worden.

Dit werd voor de kopers van appartementen nog weer eens pijnlijk duidelijk in een uitspraak van de Raad van Arbitrage van 17 december 2015.

De kopers van de appartementen hadden in het voorjaar en de zomer van 2009 hun appartementen betrokken. Al snel stelden zij vast dat sprake was van geluidsoverlast. De kopers gingen daarop eerst elkaar aanspreken op hun gedrag.

Pas later realiseerden de kopers zich dat er wel eens iets mis zou kunnen zijn met de constructie van het gebouw. In november 2010 hebben zij dit gemeld aan de aannemer. Daarmee hadden de kopers volgens arbiters tijdig geklaagd.

Na deze melding gaat echter een verjaringstermijn lopen van twee jaar volgens de wet. De vorderingen van de verkrijgers met betrekking tot de geluidsoverlast verjaarden dus in november 2012. De verjaring was in de tussentijd niet gestuit. Einde verhaal voor de kopers dus.

De kopers wezen er in arren moede nog op dat de aannemer, kort nadat de verjaringstermijn was verstreken, opdracht had gegeven aan Woningborg Advies om onderzoek te verrichten naar de geluidsklachten. Naar aanleiding daarvan had de aannemer enkele herstelwerkzaamheden verricht. Daarom kon de aannemer zich volgens de kopers niet meer op verjaring beroepen.

Ook daarin volgden arbiters de kopers niet, om de eenvoudige reden dat de vordering op het moment van dat onderzoek al verjaard was. De kopers visten dus achter het net en de aannemer was “off the hook”.

 

Raad van Arbitrage 17 december 2015, nr. 80829.

 

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar