Waar twee honden vechten om een been …

Leestijd 2 minuten

… oordeelt de voorzieningenrechter in kort geding dat zij eerlijk moeten delen. Onlangs legden twee ex-partners een geschil over hun hond zowel in een bodemprocedure als in kort geding aan de rechter voor. Zij konden het niet eens worden over wie van hen na het verbreken van de samenwoning de hond zou moeten krijgen.

Juridisch kwalificeert een hond als een goed. Volgens de voorzieningenrechter kon in eerste instantie niet worden vastgesteld dat een van partijen een beter recht op de hond zou hebben dan de ander. Sterker nog, het valt überhaupt te bezien of in de bodemprocedure de hond aan een van de beide ex-partners zou worden toegewezen. Niet uitgesloten kon worden dat zij eigenaren zouden blijven van de hond. De voorzieningenrechter heeft zich via het internet verdiept in het type hond om te beoordelen wat voor de hond het beste is. Vervolgens is een beheersregeling vastgesteld: het exclusieve gebruik en genot van de hond komt gedurende de oneven weken toe aan de vrouw en in de even weken aan de man. Zouden deze mensen zich bij het kopen van de hond gerealiseerd hebben dat zij na een relatiebreuk nog wel eens jarenlang via een "omgangsregeling" voor de hond met elkaar te maken zouden kunnen hebben?

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar