Waarschuwingsplicht bij vertragingsschade

Leestijd 3 minuten

Na een openbare aanbesteding heeft de gemeente de complete renovatie van een aantal straten gegund aan aannemer X. Op de overeenkomst zijn de UAV 1989 van toepassing.

Aannemer X ging aan het werk. Tijdens het werk ontving de aannemer orders en aanwijzingen. Zo kreeg zij onder andere de opdracht een werkvolgorde aan te houden die van het bestek afweek, op een bepaalde dag geen werkzaamheden te plannen bij een dierenkliniek, etc.

Nu hoor ik u zeggen: als hierdoor vertraging ontstaat, dan moet de aannemer dat toch vergoed krijgen. Dat is mogelijk ook zo, maar dan moet je die aanspraak als aannemer wel tijdig melden!

Dat deed deze aannemer niet. Pas drie maanden na de oplevering meldde de aannemer dat de orders en aanwijzingen kosten met zich mee hadden gebracht en vorderde zij vertragingsschade. De gemeente stelde zich – natuurlijk – op het standpunt dat dit (veel) te laat was en verwees naar § 6 lid 15 UAV 1989.

Arbiters waren het met de gemeente eens. Volgens arbiters was niet uit te sluiten dat de gemeente de orders en aanwijzingen deels zou hebben ingetrokken of gewijzigd als haar zou zijn gemeld welke prijs zij daarvoor moest betalen. Door niet tijdig te melden, had aannemer de gemeente deze mogelijkheid ontnomen. De gemeente was dus in haar belangen geschaad.

De aannemer stelde nog dat de gemeente een gewijzigde planning had geaccepteerd, waarin de opleverdatum was verschoven naar een latere datum en beriep zij zich erop dat de gemeente geen korting heeft verrekend ter zake de uitloop van de werkzaamheden.

Arbiters maakten korte metten met deze argumenten. Zij overwogen dat uit deze omstandigheden niet kon worden afgeleid dat de gemeente zich bewust was van stagnatieschade, laat staan dat deze akkoord ging met de verschuldigdheid van een vergoeding daarvoor.

Bij dit alles kwam dan ook nog eens dat de aannemer haar claim volledig had gebaseerd op nacalculatie (een vergelijking van de begroting met de werkelijk gemaakte kosten). Dat kan niet volgens arbiters, omdat daarmee niet aangetoond wordt welke kosten nu precies zijn toe te rekenen aan de orders en aanwijzingen.

De vordering van de aannemer wordt dus afgewezen. Zo ziet u maar weer hoe belangrijk het is als aannemer om aanspraken naast de aanneemsom (stagnatieschade, meerwerk etc.) zo spoedig mogelijk te melden aan de opdrachtgever. Vergeet daarbij vooral niet een indicatie te geven van de verwachte schade of kosten!

Dan nog een laatste les die te trekken is uit deze uitspraak: baseer een vertragingsclaim niet op nacalculatie, tenzij je als aannemer echt geen andere mogelijkheid hebt.

 

Raad van Arbitrage 2 oktober 2015, geschilnummer 35.087.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar