Wat is "reëel” en "marktconform”? Normaal taalgebruik doorslaggevend

Leestijd 2 minuten

Voor sommigen is aanbestedingrecht rocket science; een brij van regels waarvan de toepassing in de praktijk lang niet altijd als logisch wordt ervaren. In een eerdere weblog heb ik er al eens op gewezen dat er in de aanbestedingspraktijk (soms) plaats is voor gezond verstand. Een vonnis van de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag bevestigt dit nog eens.

In normale taalgebruik gangbare betekenis

De zaak gaat over een meervoudig onderhandse aanbesteding van het zakelijk vervoer van de leden van het college van B en W. In de aanbestedingsstukken was bepaald dat alle opgegeven prijzen reëel en marktconform moeten zijn. Bij de uitleg van de begrippen reëel en marktconform zijn in eerste instantie de aanbestedingsstukken zelf doorslaggevend. Maar de voorzieningenrechter stelt vast dat van de begrippen geen definities zijn te vinden in de aanbestedingstukken. Hij overweegt dat daarom moet worden uitgegaan van de gangbare betekenis in het normale taalgebruik. Reëel betekent in de gangbare betekenis "op de werkelijkheid gegrond”. Er moet daarom een verband bestaan tussen de opgegeven prijzen en de kosten van de te verrichten dienstverlening, aldus de voorzieningenrechter. Met andere woorden: de opgegeven prijzen moeten vanuit kostenperspectief zijn te verantwoorden.

De voorzieningenrechter oordeelt dat de kosten van een bepaalde dienst de opgegeven prijs van de winnende inschrijver ver te boven gaan. Deze prijs is daarom naar het oordeel van de voorzieningenrechter vanuit kostenperspectief niet te verantwoorden en dus niet reëel. De inschrijving was ongeldig.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar