Welke aanbestedingsprocedure kiest u?

Leestijd 2 minuten

Er zijn meer aanbestedingsprocedures dan u wellicht denkt. Vrijwel iedereen kent de openbare procedure en de niet-openbare procedure (die een selectiefase kent voordat de echte aanbesteding volgt). Ook weten de meeste aanbestedende diensten wel wanneer zij meervoudig onderhands mogen aanbesteden of zelfs enkelvoudig onderhands.

Alternatieve procedures

Maar er zijn veel meer alternatieven, die soms beter passend zijn. Bijvoorbeeld als het lastig is om de opdracht te formuleren, omdat u niet precies weet welke oplossing u nodig heeft of de beste is. Dan biedt de concurrentie gerichte dialoog uitkomst. Daarbij volgt eerst een selectie, dan de dialoog waarbij de beste oplossing gezocht wordt en pas daar komt de inschrijving (van de geselecteerde inschrijvers) en kunt u gunnen.

Indien u graag wilt onderhandelen, is de mededingingsprocedure met onderhandelingen meer passend. Ook dan wordt begonnen met een selectie. Dan volgt echter het spiegelbeeld van de concurrentiegerichte dialoog. Eerst wordt namelijk een inschrijving gedaan en daarna wordt onderhandeld tot er definitieve inschrijvingen liggen, op basis waarvan u kunt kiezen.

Wanneer toepassen?

De concurrentiegerichte dialoog en de mededingingsprocedure mogen niet altijd toegepast worden. De daarvoor gegeven criteria bieden echter zo veel ruimte dat in de situatie waarin deze procedures echt uitkomst bieden, zij ook vrijwel altijd zijn toegestaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om ontwerp- of innovatieve oplossingen. Maar ook indien technische specificaties of specifieke omstandigheden die verband houden met de aard, de complexiteit of de juridische of financiële voorwaarden gunnen zonder onderhandelingen onmogelijk maken, mogen deze procedures gebruikt worden. Of als tijdens een eerdere (niet-)openbare procedure is gebleken dat geen geschikte inschrijvingen verkregen konden worden.

Maak een bewuste keuze

Er zijn nog meer (bijzondere) procedures, zoals procedures voor het innovatief partnerschap, de prijsvraag, raamovereenkomsten, dynamische aankoopsystemen en concessies. Kies bij de wat complexere opdrachten dus niet te snel automatisch voor de standaardprocedures, maar neemt u even de tijd om te kijken of niet beter voor een procedure gekozen kan worden die u de ruimte voor onderhandelingen biedt die goed bij de opdracht past.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar