Werknemer en werkgever in conflict over LinkedIn

Leestijd 3 minuten

LinkedIn en het concurrentie-relatiebeding

LinkedIn is een mooi medium. Ik gebruik het zelf ook. LinkedIn kan echter ook voor juridische complicaties zorgen in de verhoudingen tussen de werkgever en de werknemer. Dit heeft vaak betrekking op het concurrentie-relatiebeding dat in arbeidsovereenkomsten wordt opgenomen.

Onderscheid tussen Twitter en LinkedIn

Al in 2012 heeft het gerechtshof Den Haag onderscheid gemaakt tussen Twitter enerzijds en Facebook of LinkedIn anderzijds. Het Hof Den Haag meende dat het volgen op Twitter door derden een eenzijdige actie is vanuit de volger die niet wordt geïnitieerd vanuit de eigenaar van het Twitter-account. Het Hof meende toen al dat er daarmee een cruciaal verschil bestaat tussen Twitter en bijvoorbeeld LinkedIn waar wel vereist is dat iemand een uitnodiging stuurt en een ander dat accepteert (ECLI:NL:GHSGR:2012:BW0090).

Dit onderscheid is wel cruciaal omdat via LinkedIn werknemers, ook zonder kwade bedoelingen, met anderen kunnen linken wat een schending van het relatiebeding met zich mee kan brengen. Dat ervoer een werknemer uit de provincie Groningen die via zijn LinkedIn-acties door de kantonrechter werd veroordeeld tot betaling van € 75.000 aan verbeurde boetes opgenomen in de arbeidsovereenkomst vanwege schending van het relatiebeding. De werknemer liet het daar niet bij zitten en ging in hoger beroep bij het Hof Arnhem Leeuwarden. Tot ongetwijfeld grote opluchting van de werknemer kreeg deze werknemer in tweede instantie alsnog gelijk (ECLI:NL:GHARL:2014:4690).

Geen boete

De redding voor de werknemer bleek het feit dat zijn LinkedIn-berichten aan relaties verzonden werden voordat de arbeidsovereenkomst geëindigd was. Immers het concurrentie-relatiebeding, wat ook in de wet is opgenomen, gaat lopen na einde van de arbeidsovereenkomst. Anders moet in de arbeidsovereenkomst een zogenaamd nevenwerkzaamhedenbeding worden opgenomen die ook bepaalde acties gedurende de arbeidsovereenkomst verbiedt.

Sneer?

Door deze technische oplossing van het Hof barstte de inhoudelijke discussie over dit onderwerp niet echt los, hoewel het Hof wel vermeldde dat de inhoud van het LinkedIn bericht van deze werknemer niet met zich mee bracht dat de werknemer een relatiebeding had geschonden. De werknemer zond aan de LinkedIn-relaties een bericht met als onderwerp ‘nieuwe job’ waarbij de inhoud van het bericht in de kern een melding bevatte dat de werknemer een nieuwe baan had. Het bericht had een bepaalde ondertoon die leek te suggereren dat daarmee een sneer werd uitgedeeld aan de ex-werkgever. Of een bepaald LinkedIn-bericht schending van het relatiebeding oplevert is uiteraard afhankelijk van de tekst van het relatiebeding, de tekst van het LinkedIn-bericht en in grote mate van de interpretatie van de teksten in onderlinge samenhang.

Dergelijke uitspraken laten dan ook zien dat voor zowel de werkgevers als de werknemers de invloed en het belang van de sociale media toenemen en dat dit zich ook vertaalt in juridische context.

Reacties

  1. Interessant, maar een mij niet geheel duidelijke casus.

    Robin Manuel op zondag 09 augustus 2015 18:36

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar