Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen aangenomen!

Leestijd 4 minuten

Op 28 maart 2017 heeft de Eerste Kamer met de kleinst mogelijke meerderheid (38 stemmen voor, 37 stemmen tegen) het Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen aangenomen. Het is nog niet bekend per welke datum de nieuwe wet wordt ingevoerd. Wie van plan is om dit jaar in het huwelijk te treden, moet er vooralsnog vanuit gaan dat er een oude (volledige) gemeenschap van goederen zal ontstaan.

Onder de nieuwe wet wordt de gemeenschap van goederen kleiner. Bezittingen en schulden die voor het huwelijk op één naam stonden, blijven ook tijdens het huwelijk privé. Wat een echtgenoot tijdens het huwelijk erft of geschonken krijgt, blijft ook buiten de gemeenschap van goederen. Er ontstaan dus drie vermogens. Beide echtgenoten hebben een privé vermogen en samen hebben ze een kleine gemeenschap van goederen. Het klinkt allemaal mooi, maar niet iedereen is geholpen met het nieuwe wetsvoorstel. Voor wie trouwplannen heeft, volgen hierna enkele voorbeelden.

Schulden

Voorhuwelijkse schuldeisers van een echtgenoot hebben onder de nieuwe wet alleen verhaal op het vermogen van die echtgenoot. Tot dat vermogen behoort echter ook de helft van die echtgenoot in de gemeenschap van goederen. En in die gemeenschap van goederen valt ook iedere maand het salaris van de andere echtgenoot. Wie te maken heeft met problematische schuldeisers, zal nog steeds huwelijkse voorwaarden moeten maken om te voorkomen dat het inkomen van de ene echtgenoot naar de schuldeisers van de andere echtgenoot gaat.

De ondernemer

Een voorhuwelijkse onderneming blijft buiten de gemeenschap van goederen. Echter, in de gemeenschap valt wel een “redelijke vergoeding” voor de kennis, vaardigheden en arbeid van de ondernemer. Het is nog niet duidelijk wat deze clausule in de praktijk zal betekenen. Mogelijk zal de niet-ondernemende echtgenoot aanspraak kunnen maken op de winsten die de ondernemende echtgenoot heeft opgespaard in zijn bedrijf. Om deze onduidelijkheid te voorkomen, is het verstandig om huwelijkse voorwaarden te maken. Wie een onderneming begint tijdens het huwelijk doet dit ook onder de nieuwe wet nog in gemeenschap van goederen. Voor alle ondernemers blijft het dus belangrijk om vooraf huwelijkse voorwaarden op te stellen.

Opheffen huwelijkse voorwaarden

Oudere stellen kiezen er regelmatig voor om de huwelijkse voorwaarden op te heffen. Met een gemeenschap van goederen kan namelijk erfbelasting worden bespaard. Sinds 2012 is voor de opheffing geen goedkeuring van de rechter meer nodig. Na invoering van de nieuwe wet heeft het opheffen van de huwelijkse voorwaarden voor deze stellen niet meer het gewenste resultaat. De oude privé vermogens van de echtgenoten vallen namelijk niet in de nieuwe, kleine gemeenschap die na de opheffing ontstaat. Daarvoor moet een andere oplossing worden bedacht. Wie zijn huwelijkse voorwaarden nog wil opheffen onder de oude wet, moet er dus snel bij zijn!

Verschillende inbreng in woning

Veel stellen hebben voor hun huwelijk al samen een koopwoning gekocht. Een woning die voor het huwelijk op twee namen staat, valt onder de nieuwe wet in de gemeenschap van goederen. Een afwijkende eigendomsverhouding vervalt. Dus heeft voor het huwelijk de één 40% op naam gekregen en de ander 60% dan heeft na de huwelijksdatum ieder recht op 50%. Ook gaat het mis wanneer de woning wel in gelijke delen is aangekocht maar één van beide echtgenoten voor het huwelijk een vergoedingsrecht had vanwege ingebracht spaargeld. Ook dat vergoedingsrecht vervalt gedeeltelijk bij de nieuwe gemeenschap van goederen. Wie een ongelijke eigendomsverhouding of een vergoedingsrecht wil handhaven, zal onder de nieuwe wet nog steeds huwelijkse voorwaarden moeten maken.

Positieve punten

Uiteraard is er ook goed nieuws! In vrijwel alle huwelijkse voorwaarden wordt afgesproken dat erfenissen en schenkingen privé blijven. Voor wie na de nieuwe wet trouwt, is dit dus automatisch geregeld. Een andere belangrijke wijziging is dat het privé vermogen van de ene echtgenoot geen verhaal biedt voor de schuldeisers van de andere echtgenoot. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de ene echtgenoot voor het huwelijk problematische schulden heeft gemaakt terwijl de andere echtgenoot voor het huwelijk een woning heeft gekocht. Als het huwelijk na de nieuwe wet wordt gesloten, hebben de oude schuldeisers geen recht op de overwaarde van de woning. Onder de huidige wet is dat nog wel het geval.

De notaris

Voor de praktijk van de notaris zal er veel veranderen. Bestaande varianten voor huwelijkse voorwaarden gaan er anders uitzien. Ook zullen er nieuwe varianten ontstaan. Sommige stellen die onder de oude wet huwelijkse voorwaarden zouden hebben gemaakt, zullen dat onder de nieuwe wet niet meer doen. Andere stellen moeten door de nieuwe wet juist wel naar de notaris terwijl dat voorheen niet had gehoeven.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar