Wetsvoorstel Omgevingswet: wordt het eenvoudig beter?

Leestijd 2 minuten

Het is zover! Minister Schultz van Haegen heeft het veelbesproken Wetsvoorstel voor een nieuwe Omgevingswet  op 17 juni 2014  aangeboden aan de Tweede Kamer.

De nieuwe Omgevingswet – of officeel: ‘regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving’ – vervangt tientallen bestaande wetten.Bijvoorbeeld de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke ordening, de Ontgrondingenwet, de Waterwet, de Wegenwet, de Woningwet, etcetera. In plaats daarvan komt er één samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures voor activiteiten in de ‘fysieke omgeving’ (bouwen, aanleggen van infrastructuur, windmolens, industrie).

Een enorm pak papier en een Memorie van Toelichting van meer dan 500 pagina’s moeten het omgevingsrecht ‘eenvoudig beter’ maken. Dat is namelijk het motto van het Ministerie. Er zijn maar weinig ‘believers’ die denken dat dat gaat lukken, maar misschien maakt onbekend ook in dit geval onbemind? In ieder geval kan de cursusmachine nu op volle kracht gaan draaien.

De nieuwe Omgevingswetwet treedt niet voor 1 januari 2018 in werking. De praktijk heeft dus nog even om zich daar op voor te bereiden. Dat zal ook nodig zijn, omdat het omgevingsrecht ‘as we know it’ volledig wordt gewijzigd.

Of het allemaal echt eenvoudig beter wordt, moeten we afwachten. En of iedere Nederlander wordt geacht de (omgevings)wet te kennen, valt nog te bezien. Wij in ieder geval wel! De bestuursrechtadvocaten van PlasBossinade volgen de ontwikkelingen op de voet, dus voor vragen, sparren of opmerkingen kunt u bij ons terecht.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar