Wie neemt uitvoering van werk over bij faillissement aannemer?

Leestijd 1 minuut

Het komt met enige regelmaat voor dat de aannemer tijdens de uitvoering van het werk failliet gaat. Wie bouwt dan het werk af? Recent ging de aannemer die bezig was met de bouw van ‘De Klinker’ in Winschoten failliet. De aannemer die bij de oorspronkelijke aanbesteding van dit werk in 2011 als tweede was geëindigd, vond dat de aanbesteder met hem om tafel moest gaan. Heeft deze aannemer gelijk?

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Het antwoord hierop is nee. Als de curator van de failliete aannemer niet bereid is de overeenkomst gestand te doen, kan de aanbesteder de overeenkomst met de failliete aannemer ontbinden. Als de aanbesteder vervolgens het werk wil laten voltooien, zal hij een nieuwe overeenkomst moeten sluiten. Dit is een nieuwe ‘overheidsopdracht’ in de zin van artikel 1.1 van de Aanbestedingswet. Als de toepasselijke drempelwaarde wordt overschreden (voor werken nu € 5.186.000,-) moet de opdracht - behoudens de aanwezigheid van een uitzonderingsgrond - bovendien Europees worden aanbesteed. Het resultaat van de aanbesteding in 2011 doet dus niet ter zake. Kortom: nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar