Wob en geheimhouding op grond van de Gemeentewet; een nieuwe relatie

Leestijd 2 minuten

Als B&W de gemeenteraad geheime stukken zenden (bijvoorbeeld contracten of grondexploitatieberekeningen), dan kunnen zij aan de gemeenteraad geheimhouding opleggen (artikel 25 Gemeentewet). De gemeenteraad moet dan in zijn eerstvolgende vergadering die geheimhouding bevestigen. Gebeurt dat niet, dan geldt er geen geheimhouding. Maar als de gemeenteraad de geheimhouding wel bekrachtigt, mogen over de inhoud van die stukken geen mededelingen naar buiten worden gedaan.

Wob buitenspel

Als vervolgens een burger of journalist met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) diezelfde stukken opvraagt, konden B&W tot voor kort eenvoudigweg openbaarmaking weigeren; er was immers geheimhouding opgelegd. De stukken waren dan automatisch geheim, ook voor de Wob.

Dat was onbevredigend. Burgers of journalisten konden namelijk geen bezwaar maken tegen het besluit van B&W of de gemeenteraad om met toepassing van artikel 25 Gemeentewet geheimhouding te betrachten. Zij konden ook geen opheffing van die geheimhoudingsplicht vragen. Dat konden alleen raadsleden. Kortom: toepassing van de geheimhoudingsverplichtingen uit de Gemeentewet, zette de Wob buiten spel.

Indiener is belanghebbende

In een uitspraak van 23 november 2016 heeft de Raad van State dat systeem gewijzigd. In deze uitspraak kiest de Raad van State een nieuwe lijn: de indiener van een Wob-verzoek om documenten waarvoor met toepassing van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, is belanghebbende bij die geheimhoudingsbesluiten op grond van de Gemeentewet. Een Wob-verzoek om openbaarmaking van zulke documenten moet automatisch worden opgevat als een verzoek om opheffing van de geheimhouding op grond van de Gemeentewet. Als het Wob-verzoek is gericht aan B&W, terwijl de geheimhouding is bekrachtigd door de gemeenteraad, dan moeten B&W het Wob-verzoek – dat dan tevens geldt als een verzoek om opheffing van de geheimhouding – aan de gemeenteraad zenden. In afwachting van het besluit van de gemeenteraad wordt de Wob-beslistermijn dan opgeschort.

Dit is een praktische en redelijke regeling. Indieners van Wob-verzoeken hebben daardoor niet langer het nakijken als het gaat om documenten waarvoor op grond van de Gemeentewet een geheimhoudingsplicht is opgelegd. Het is een nieuwe werkwijze, waarmee we vanaf 23 november 2016 dus rekening moeten houden.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar