Zaak gewonnen, toch in de proceskosten veroordeeld!

Leestijd 2 minuten

Afgewezen inschrijvers hebben normaal gesproken maar twintig dagen om de gunningsbeslissing van de aanbesteder in kort geding aan te vechten. Het komt voor dat aanbesteders nadat ze de dagvaarding hebben ontvangen, de motivering van de gunningsbeslissing toelichten of zelfs aanvullen. Het kan zo zijn dat de afgewezen inschrijver van een kort geding had afgezien, als hij direct op de hoogte was geweest van de volledige motivering van de aanbesteder. Dit kan de aanbesteder duur komen te staan, zo blijkt uit een vonnis van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam.

Nodeloos veroorzaakte proceskosten

In deze zaak had de aanbesteder de gunningsbeslissing naar het oordeel van de voorzieningenrechter in eerste instantie onvoldoende gemotiveerd. De aanbesteder had aan de inschrijving kwalificaties verbonden als “omslachtiger”, “minder duidelijk” en “minder relevant”, maar had niet uitgelegd waarom dit het geval zou zijn. De afgewezen inschrijver nam dan ook geen genoegen met de afwijzing van zijn inschrijving en startte een kort geding. Vervolgens kwam de aanbesteder alsnog met een nadere motivering over de brug, die in de ogen van de voorzieningenrechter wel door de beugel kon.

De voorzieningenrechter wijst de bezwaren van de afgewezen inschrijver tegen de gunningsbeslissing uiteindelijk af. De afgewezen inschrijver verliest dus de zaak. Toch wordt de aanbesteder in de proceskosten veroordeeld. Dit is zeer ongebruikelijk. In de regel wordt namelijk de partij die in het ongelijk is gesteld, in de proceskosten van de wederpartij veroordeeld. De rechter kan echter van deze regel afwijken, als proceskosten nodeloos zijn veroorzaakt. Daarvan was volgens de voorzieningenrechter sprake, omdat de gunningsbeslissing direct volledig had moeten worden gemotiveerd en niet pas nadat een kort geding was gestart.

Volledige motivering van cruciaal belang

De proceskostenveroordeling is een schrale troost voor de afgewezen inschrijver. Niet alleen omdat hij de opdracht misloopt, maar ook omdat de proceskostenveroordeling van circa € 1.500, - niet alle kosten zal dekken. Voor de aanbesteder had de zaak slechter kunnen aflopen. Als een behoorlijke motivering van de gunningsbeslissing ontbreekt, neemt de zogenaamde Alcatel-termijn namelijk geen aanvang. Als de aanbestedende dienst 21 dagen na de mededeling van de gunningsbeslissing de opdracht toch definitief gunt, is de gesloten overeenkomst op grond van artikel 4.15 lid 1 sub b Aanbestedingswet vernietigbaar. Voor aanbesteders is het dus van groot belang de gunningsbeslissing direct volledig te motiveren.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar