Ziekte en vakantiedagen: duidelijk of niet?

Leestijd 3 minuten

Een ogenschijnlijk eenvoudige kwestie doet zich voor. Een werknemer is arbeidsongeschikt. Op basis van contractuele afspraken ontvangt de werknemer 70% van haar loon gedurende ziekte. Na langdurige arbeidongeschiktheid van meer dan twee jaar wordt de arbeidsovereenkomst door de werkgever opgezegd. Gedurende de arbeidongeschiktheid heeft de werknemer vakantiedagen opgebouwd die bij het einde van het dienstverband moeten worden uitbetaald. Zoals wellicht bekend, bouwt een zieke werknemer gedurende de gehele periode van arbeidsongeschiktheid vakantiedagen op.

Uiteraard moet bij einde dienstverband een correcte afrekening worden opgesteld (onder andere uitbetaling openstaande vakantiedagen). In dit geval deed de werkgever dat ook. Wat is het probleem, denkt u?

Bij het bepalen van de financiële waarde van de vakantiedagen ging de werkgever uit van een bedrag dat gelijk was aan de loonbetaling gedurende de ziekte namelijk 70% van het loon. De werkneemster stelde zich op het standpunt dat zij weliswaar gedurende ziekte aanspraak had op 70% van haar loon maar dat met betrekking tot de geldwaarde van de vakantiedagen (die na einde dienstverband uitbetaald moeten worden) er sprake moet zijn van een berekening op basis van 100% van haar loon.

Waarde vakantiedagen

Met andere woorden: wat is de waarde van de vakantiedagen die tijdens ziekte zijn opgebouwd als tijdens de ziekte de werkgever minder dan 100% van het loon betaalt?

De kantonrechter in Rotterdam is er flink voor gaan zitten en heeft het nodig geacht om ook goed te kijken naar de Europese regelgeving en jurisprudentie. De kantonrechter constateert dat op basis van de Europese regelgeving, die doorwerkt in de Nederlandse wetgeving, de bedoeling is een werknemer tijdens zijn vakantie in de situatie te brengen die qua beloning vergelijkbaar is met de situatie tijdens de gewerkte periodes.

De kantonrechter Rotterdam meent dat op basis van de wet en de wetsgeschiedenis niet kan worden geconcludeerd dat bij de berekening van de waarde van vakantiedagen ook moet worden uitgegaan van 70% van het loon. De kantonrechter concludeert dat indien de wetgever dat beoogd had het voor de hand had gelegen dit expliciet in de wet op te nemen. De kantonrechter grijpt ook naar de beginselen van het sociaal recht van de Europese Unie, waarbij het de bedoeling is om de jaarlijkse vakantie met behoud van loon mogelijk te maken voor werknemers zodat zij kunnen uitrusten en over een periode van ontspanning en vrije tijd kunnen beschikken. De kantonrechter meent dat indien 70% van het loon leidend zou zijn, er in wezen sprake zou zijn van voortzetting van het ziekteverlof en niet het kunnen genieten van vakantie op basis van deze beginselen (uitspraak).

Vakantiedagenloon

Overigens zal de kantonrechter in Rotterdam dan ook vinden dat in de situatie dat een arbeidsongeschikte werknemer tijdens zijn ziekte vakantie geniet, hij/zij gedurende deze vakantie ook aanspraak heeft op 100% uitbetaling van vakantiedagenloon. Ook al is wettelijk of contractueel een lager percentage van loonbetaling vastgesteld gedurende de arbeidsongeschiktheid.

 

Toen ik deze uitspraak las, vroeg ik me af wat de meeste werkgevers in de praktijk doen. Wat deed u tot op heden in dergelijke situaties?

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar