Zorgverzekeraar is aanbestedende dienst, of toch niet?

Leestijd 2 minuten

Afgelopen zomer oordeelde de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant dat CZ als zorgverzekeraar een ‘publiekrechtelijke instelling’ en dus een aanbestedende dienst is in de zin van de Aanbestedingswet. Dit vonnis is niet onopgemerkt gebleven bij leveranciers die zaken doen met zorgverzekeraars. Leveranciers proberen naleving van de Aanbestedingswet door zorgverzekeraars af te dwingen. Maar een vonnis van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag toont aan dat de opvatting, dat zorgverzekeraars aanbestedende diensten zijn, nog geen gemeengoed is.

Zorgverzekeraar ‘marktgerichte onderneming’

Het gaat in deze zaak om een inkoopprocedure van Achmea voor diabetesmaterialen. Achmea is van mening dat zij geen aanbestedende dienst is en heeft de inkoopprocedure niet ingericht conform de procedureregels van de Aanbestedingswet. Eén van de potentiële inschrijvers is het niet eens met de door Achmea gestelde eisen, die in zijn ogen onvoldoende transparant en proportioneel zijn. In het kort geding dat hij vervolgens aanspant, komt de vraag aan de orde of Achmea een ‘publiekrechtelijke instelling’ en dus een aanbestedende dienst is, die gehouden is de Aanbestedingswet na te leven.

De voorzieningenrechter overweegt dat tussen de verschillende zorgverzekeraars concurrentie bestaat. Dat op zorgverzekeraars een acceptatieplicht rust, doet daar niet aan af. Bovendien is onvoldoende gebleken dat Achmea niet het economisch risico van haar activiteiten zou dragen. Tot slot oordeelt de voorzieningenrechter dat de inkomensafhankelijke bijdrage waaruit 50% van de zorguitgaven worden bekostigd, niet als overheidsfinanciering mag worden beschouwd. Daarom is naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet gebleken dat Achmea in belangrijke mate uit staatsmiddelen wordt bekostigd. Achmea is kortom een ‘markgerichte onderneming’, waardoor zij in ieder geval niet voldoet aan één van de criteria om als ‘publiekrechtelijke instelling’ te kunnen worden aangemerkt.

Het laatste woord

Voorzieningenrechters oordelen verschillend over de kwalificatie van zorgverzekeraars. In een eerdere weblog meldde ik al dat een hoger beroepsprocedure loopt tegen het vonnis van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. In deze zaak is voor zover bekend nog geen uitspraak gedaan. Gelet op de onzekerheid die nu bestaat over de kwalificatie van zorgverzekeraars wordt hier reikhalzend naar uitgekeken. Maar de kans is groot dat het arrest in hoger beroep geen eindstation zal zijn in deze discussie en dat de Hoge Raad of misschien zelfs het Hof van Justitie van de EU het verlossende woord zal moeten geven. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar