Zwart geld en inkeren: het blijft wikken en wegen

Leestijd 2 minuten

Het is geen geheim als ik u vertel dat de Nederlandse Staat aan het bezuinigen is. De Belastingdienst kampt daardoor met een gebrek aan mankracht voor het uitvoeren van belastingcontroles. Op zich goed nieuws voor u als belastingplichtige, maar minder goed nieuws voor de schatkist: de belastinginkomsten nemen af, in een tijd waarin deze juist zo nodig zijn. In Den Haag is men daarom gaan zoeken naar de “Holy Grail”: hoe krijg ik met minimale inspanning een maximale opbrengst?

De oplossing ligt volgens Financiën (deels) in de al jaren zo opgejaagde zwartspaarder: iedereen met zwart geld krijgt nog één kans om zijn “zwarte” ziel en zaligheid boetevrij bloot te geven. Deze mogelijkheid tot inkeer was er ook al tot en met 2009, maar blijkbaar denkt de Staatssecretaris met deze herhalingsactie een nieuwe doelgroep aan te boren. En dat is misschien niet zo’n gekke gedachte. Zo wordt het Luxemburgse bankgeheim per 2015 versoepeld, en ook Oostenrijk en Zwitserland staan onder grote druk om hun bankgeheim op te heffen. Bovendien dringen sommige buitenlandse banken er bij hun klanten op aan om schoon schip te maken, soms zelfs onder dreiging van beëindiging van de bankrelatie. Zwartspaarders komen met andere woorden in het nauw.

De versoepeling van de inkeerregeling geldt overigens niet alleen voor zwartspaarders: iedereen met zwart geld, zoals ondernemers met een zwarte boekhouding, kan tot 1 juli 2014 boetevrij schoon schip maken voor alle aanslagbelastingen (zoals inkomsten-, erf- en vennootschapsbelasting). Nadien gaat de boete voor inkeerders omhoog naar 30%, en vanaf 1 juli 2015 zelfs naar 60%. Of de Staatssecretaris deze aanscherping van de inkeerbepaling droog kan houden, betwijfel ik: het verdragsrecht lijkt roet in het eten te gooien voor deze strafverzwaring met terugwerkende kracht.

En wat als u geen gebruik maakt van de inkeerregeling, maar de Belastingdienst uw zwarte inkomsten of vermogen zelf ontdekt? In die situatie loopt u het risico van strafvervolging of een boete van maximaal 300% van de na te vorderen belasting. Daarnaast is er een wetsvoorstel waarmee de navorderingstermijn wordt verlengd van 5 naar 12 jaren, indien u opzettelijk onjuiste informatie heeft verstrekt of juist informatie heeft achtergehouden, of wist of behoorde te weten dat u te weinig belasting betaalde. Dit wetsvoorstel ligt sinds september 2013 bij de Tweede Kamer; of en wanneer het wet wordt is niet bekend.

De Staatssecretaris legt wederom de bal bij u: het is aan u om uw knopen te tellen.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar