Spring naar inhoud
Contact

10 jaar Praktijkspecial Vastgoed

Datum
Leestijd
2 minuten
door
Saskia Frijling
Het is alweer tien jaar geleden dat ik vanuit PlasBossinade begon met de praktijkmiddag voor bedrijfsmakelaars. De aanleiding was dat ik van verschillende makelaars dezelfde vragen kreeg over diverse juridische onderwerpen (huur, koop, burenrecht). Het leek ons goed om in een bijeenkomst 'met de benen op tafel' een aantal van die praktijkvragen te bespreken. Eerst was het een clubje van 15 man (en een enkele vrouw) en een hoog ons kent ons gehalte. Tegenwoordig is het een veel grotere club van wel 30 vastgoedprofessionals die de jaarlijkse praktijkspecial bezoeken.

Na een aantal jaren meer huurrechtelijke onderwerpen te hebben belicht, hebben mijn kantoorgenoot Gert Bossinade en ik vorige week donderdag de koopovereenkomst bedrijfsonroerend goed (BOG) tijdens de Praktijkspecial behandeld.

Daarbij is in eerste instantie de basis geschetst uit de wet met de verplichtingen van de verkoper op het gebied van bijzondere lasten en beperkingen alsmede de verplichting om een “conforme” onroerende zaak te leveren die geschikt is voor het overeengekomen “normale” gebruik.

Wat vaak onbekend is onder vastgoedprofessionals is dat de wet op diverse punten afwijkt van de veel gehanteerde standaardovereenkomsten, bijvoorbeeld van de NVM. We hebben die verschillen met elkaar onder de loep genomen en gekeken in wiens voordeel de risico’s waren verdeeld. Rustte er op de verkoper een garantieplicht? Of exonereerde de verkoper zich nu juist voor de wettelijke aansprakelijkheid?

Door goed en kritisch te lezen en na te gaan met wiens bril (verkoper of koper) op men leest, is er op de standaardovereenkomsten het nodige af te dingen of uit te onderhandelen.

Die “maatwerkafspraken” kunnen dan weer hun vorm krijgen in zogenoemde “bijzondere bepalingen”. Ik heb in de afgelopen periode een aantal blogs geschreven over dit soort bijzondere bepalingen. Zie onder meer:

As is where is in vastgoedcontracten

Ouderdomsclausule in koopovereenkomst woning

Gert Bossinade heeft vanuit het gezichtsveld van de notaris nog een aantal andere bijzondere bepalingen besproken evenals de rechtsgeldigheid van een digitale handtekening.

Bij de discussie over de bijzondere bepalingen bleek maar weer eens hoe creatief vastgoedprofessionals zijn. Wij hopen met deze middag weer een aanzet te hebben gegeven voor meer juridisch denkwerk bij het hanteren van standaardovereenkomsten. Mocht u naar aanleiding van het vorenstaande een vraag hebben, dan kunt u ons daarover benaderen. En wilt u in het vervolg aanwezig zijn bij de praktijkspecial dan hoor ik het uiteraard graag.