Spring naar inhoud
Contact

Aanbestedingsrecht en de opdracht, hoe zit het ook al weer?

Datum
Leestijd
2 minuten
door
Peter Hoekstra
De opdracht Binnen het aanbestedingsrecht zijn er veel aspecten die interessant zijn om juridisch te beschouwen. De vraag of en hoe een aanbestedende dienst een opdracht moet aanbesteden, begint echter bij de vraag of de betreffende ‘opdracht’ wel kwalificeert als een aanbestedingsplichtige opdracht.

In de basis is sprake van een opdracht, indien sprake is van een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel. De bezwarende titel houdt in dat tegenover de prestatie van de opdrachtnemer ook een tegenprestatie moet staan. Vaak zal dit een geldelijke betaling zijn, maar het begrip wordt ruim uitgelegd. Als de opdrachtnemer de financiële vergoeding voor zijn prestatie van een derde ontvangt, kan dit nog altijd een opdracht van een aanbestedende dienst onder bezwarende titel zijn.

Wel is in jurisprudentie uitgemaakt dat sprake moet zijn van een rechtstreeks economisch belang van de aanbestedende dienst bij de opdracht. Dat kan het geval zijn doordat de overheid eigenaar wordt van een bepaald werk, dat het werk een openbaar karakter heeft of dat de overheid financieel voordelen haalt uit het werk (of juist financiële risico’s loopt).

Ook veronderstelt een bezwarende titel dat de prestatie van de opdrachtnemer afdwingbaar is. Een trucje wat in dat kader veel wordt toegepast (bijvoorbeeld bij de ontwikkeling/realisatie van vastgoed), is dan ook dat een opdrachtnemer een kans krijgt om iets te realiseren, maar daartoe niet verplicht wordt. Wel wordt dan bijvoorbeeld afgesproken dat als de ontwikkelaar niet binnen 2 jaren iets ontwikkeld heeft, de grond die daarvoor aan de ontwikkelaar was geleverd, weer terug geleverd moet worden. Daarmee heeft de overheid wel een stok achter de deur, maar is er dus geen sprake van een aanbestedingsplichtige opdracht.

Zo zit het aanbestedingsrecht vol met regeltjes die soms lastig te volgen zijn, maar die ook weer de nodige ruimte bieden om flexibel met opdrachten om te gaan. Voordat gekeken wordt hoe een opdracht aanbesteed moet worden, is het dus goed om eerst te onderzoeken of de opdracht wel een opdracht is in de zin van het mededingingsrecht en of dat desgewenst ook anders ingekleed kan worden.