Spring naar inhoud
Contact

Aangifte inkomstenbelasting en Bitcoins

Datum
Leestijd
3 minuten
door
Leen Hooites
Door Leen Hooites en Sharene van Daatselaar In het jaar 2017 is de waarde van de bitcoin explosief gestegen. Door het grote succes van de bitcoin, wordt het houden en verhandelen van bitcoins en andere cryptovaluta steeds populairder. Hoe moet het in bezit hebben van cryptovaluta worden verwerkt in de aangifte inkomstenbelasting?

Bitcoins als vermogen: box 3

Het bezitten van bitcoins en andere cryptovaluta wordt door de Belastingdienst gezien als overige bezittingen. Dit moet worden opgegeven in box 3: sparen en beleggen.

In de aangifte inkomstenbelasting moet de waarde van de cryptovaluta op 1 januari van het fiscale jaar worden vermeld. Voor de aangifte inkomstenbelasting over 2017 gebruikt u dus de waarde van de cryptovaluta op 1 januari 2017. Als u pas in de loop van 2017 cryptovaluta heeft aangekocht, hoeft u ze niet aan te geven in deze aangifte. Ze komen dan pas in de aangifte over 2018 aan de orde. Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting die u moet betalen over uw vermogen (box 3). Er zijn dan 3 vermogensschijven. Hoe deze schijven zijn opgebouwd vindt u hier.

De koers van de bitcoin (en andere cryptovaluta) is erg volatiel. De waarde kan binnen een dag met honderden euro’s stijgen of dalen. De Belastingdienst hanteert daarom de koers op 1 januari 2017 om 0:00:01 uur. De meest eenvoudige optie om deze waarde te bepalen is de slotkoers van 31 december 2017 op te zoeken en de openingskoers van 1 januari 2018. Met het gemiddelde kunt u de waarde op de peildatum voor uw aangifte inkomstenbelasting 2017 berekenen. Dit kan bijvoorbeeld via een website als finanzen.nl.

De winst of het verlies dat in de loop het jaar is behaald door koerswisselingen of door verkoop hoeft niet in de aangifte te worden vermeld. Enkel van belang is de waarde per 1 januari van ieder jaar. Het kan zo zijn dat u over uw cryptovaluta geen belasting hoeft te betalen, omdat u onder de vrijstelling valt. In 2017 hoeft u namelijk geen belasting te betalen over uw vermogen als het niet meer is dan € 25.000 zonder toeslagpartner en € 50.000 met toeslagpartner.

Bitcoins als inkomsten box 1

Soms is de Belastingdienst van oordeel dat bedrijfsmatig in bitcoins wordt gehandeld. Dat zou betekenen dat de inkomsten moeten worden aangegeven in box 1 als inkomsten uit onderneming en niet in box 3 (als vermogen). Dit kan nadelig zijn voor u als belastingplichtige: u betaalt in box 1 een progressief tarief van maximaal 52% over de in 2017 behaalde winst, terwijl u in box 3 maximaal 5,39% betaalt over de waarde. Voordeel is wel dat u in box 1 de kosten in aftrek kunt brengen op het resultaat, en ook een eventueel verlies kunt aangeven.

De grens tussen normaal vermogensbeheer (box 3) en inkomsten uit onderneming (box 1) is moeilijk te trekken. De Belastingdienst neemt daarbij allerlei zaken in aanmerking, zoals een inschrijving in het Handelsregister, de kosten voor de handel in cryptovaluta, de wijze waarop de handel heeft plaatsgevonden, hoeveel tijd en arbeid er in de handel is gestoken et cetera. Procedures hierover zijn nog niet gevoerd, dus het is nog niet bekend hoe een rechter hierover zal oordelen.

Heeft u vragen omtrent de fiscale aspecten van bitcoins? Het blockchainteam van PlasBossinade helpt u graag hierbij.