Spring naar inhoud
Contact

Aansprakelijkheid voor onderaannemers

Datum
Leestijd
2 minuten
door
PlasBossinade
In het algemeen is de aannemer bevoegd onderdelen van het aangenomen werk aan derden uit te besteden. Deze derden worden ook wel 'hulppersonen' genoemd en kunnen bijvoorbeeld onderaannemers zijn. De aannemer blijft echter verantwoordelijk voor het werk. De wet bepaalt namelijk dat hij ten opzichte van zijn opdrachtgever aansprakelijk is voor tekortkomingen van zijn hulppersonen. Maar geen regel is zonder uitzondering, zo blijkt uit een vonnis van de rechtbank Gelderland.

Vertraging door onderaannemer

De overeenkomst betrof de bouw van een bedrijfshal. Bij de uitvoering van het werk was vertraging ontstaan. De opdrachtgever maakte daarom aanspraak op een contractuele boete. In de procedure was komen vast te staan dat de vertraging was veroorzaakt door een onderaannemer, die fouten had gemaakt bij de montage van de gevelplating. De aannemer vond dat deze tekortkoming hem niet kon worden toegerekend, omdat de onderaannemer door de opdrachtgever was uitgekozen.

Oordeel rechtbank

De rechtbank stelt als uitgangspunt voorop dat de aannemer aansprakelijk is voor tekortkomingen van zijn onderaannemers. Zij meent dat in dit specifieke geval een uitzondering op deze regel gerechtvaardigd is. De opdrachtgever had de betrokken aannemer namelijk voorgeschreven. Bovendien had hij alle details van de werkzaamheden, waaronder de te gebruiken materialen, de prijs en de opleverdatum, zelf met de onderaannemer uitonderhandeld. Naar het oordeel van de rechtbank is het beroep van de opdrachtgever op de regel dat de aannemer aansprakelijk is voor tekortkomingen van zijn hulppersoon onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. De rechtbank oordeelt dat de vertraging die door de onderaannemer was veroorzaakt, niet aan de aannemer kan worden toegerekend en wijst de aanspraak van de opdrachtgever op de contractuele boete daarom af.