Spring naar inhoud
Contact

Actualisering bestemmingsplannen vanaf 1 juli 2018 niet meer nodig

Datum
Leestijd
1 minuut
door
Robert van der Velde
Tot 1 juli 2018 bepaalde de Wet ruimtelijke ordening dat bestemmingsplannen iedere 10 jaar geactualiseerd moesten worden. Bij gebreke daarvan verviel het bestemmingsplan weliswaar niet, maar gold de legessanctie: in het plangebied van dat bestemmingsplan mochten geen leges meer worden geheven. Zie daarover mijn blog van 28 november 2017.

Die actualiseringplicht begon in de gemeentelijke praktijk te knellen. Enerzijds zijn gemeenten met man en macht bezig zich voor te bereiden op de nieuwe Omgevingswet, anderzijds dienen zij oude bestemmingsplannen op basis van de Wro te actualiseren en herzien. Om gemeenten tijd en ruimte te bieden alle aandacht te richten op de Omgevingswet, is per 1 juli 2018 de Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen in werking getreden.

Dat betekent voor de praktijk dat bestemmingsplannen die 10 jaar of ouder zijn niet meer geactualiseerd hoeven te worden (uiteraard mag dat wel) en dat de legessanctie van artikel 3.1 lid 4 Wro vervalt. Ook in gebieden waar een oud bestemmingsplan geldt (ouder dan 10 jaar) kunnen gemeenten dus gewoon weer leges heffen voor omgevingsvergunningen.