Spring naar inhoud
Contact

Allemaal aansprakelijke partijen en dan nóg de schade niet vergoed?

Datum
Leestijd
3 minuten
door
Marijn Nuijens
Een opdrachtgever wilde nieuwbouw laten realiseren. De nieuwbouw had een experimentele gevel die in deze vorm nog niet eerder in Nederland was gerealiseerd. Vanaf het prille begin liet zij zich bijstaan door allerlei adviseurs. De opdrachtgever schakelde (onder andere) een projectmanager in, een constructeur, een adviseur voor (onder andere) de gevelopbouw en – natuurlijk – een aannemer.

Gevelmetselwerk voldoet niet

De nieuwbouw werd gerealiseerd en – u raadt het waarschijnlijk al – het ging mis met die gevel. Er ontstonden (kort na oplevering) scheuren en vervormingen in het gevelmetselwerk. Verschillende adviseurs kwamen al snel tot de conclusie dat de gevel niet voldeed aan de constructieve veiligheid.

De kosten van herstel werden door de opdrachtgever begroot op € 1.600.000,--. De opdrachtgever sprak zowel de projectmanager aan, als de constructeur, als de adviseur, als de aannemer.

Alle adviseurs aansprakelijk

En terecht, zo bleek. Al deze partijen hadden fouten gemaakt. De adviseur had gerekend met een “ CA-factor” van 1, terwijl – aldus arbiters – bij een constructie als de onderhavige de eisen van de mechanica met zich meebrachten dat een CA-factor van bijvoorbeeld 1,75 werd toegepast.

En de constructeur had weliswaar de gevels niet ontworpen, maar hij had wel een controlerende taak. Een redelijk bekwaam en redelijk handelend constructeur had moeten constateren dat de adviseur uitging van een onjuiste CA-factor, aldus arbiters.

De projectmanager had opgetreden als toezichthouder c.q. directievoerder. Arbiters vonden de projectmanager onzorgvuldigheid te verwijten. Zo moesten er vier spouwankers per vierkante meter worden toegepast in de gevel (waarmee de gevel aan het binnenblad werd verbonden). Op het werk zal het, gezien het toegepaste ankerpatroon, er volgens arbiters op hebben geleken dat er vier spouwankers per vierkante meter werden toegepast, maar als de projectmanager dat patroon zou hebben doorgerekend over een groter geveloppervlak, dan zou gebleken zijn dat het aantal van vier ankers per vierkante meter niet zou worden gehaald.

Alle adviseurs in de fout dus. Maar dat leidde niet tot vergoeding van de schade. Waarom niet? Vanwege de DNR 2005, die op al deze overeenkomsten van toepassing was. Die kende een aansprakelijkheidsbeperking toe tot (onder andere) het bedrag van ieders honorarium. De opdrachtgever probeerde die nog wel te doorbreken, maar dat lukte niet. Arbiters vonden een “vergissing” (van de adviseur), “onoplettendheid” (van de constructeur) en “onzorgvuldigheid” (van de projectmanager) daarvoor niet voldoende. Zo’n doorbreking kan pas als er opzet of grove schuld is. De opdrachtgever had nog andere argumenten aangevoerd (bijvoorbeeld dat de adviseur een grote partij was met ongetwijfeld een goede aansprakelijkheidsverzekering), maar het mocht allemaal niet baten.

Aannemer in beginsel ook, maar…

U zult zich nu afvragen: en die aannemer dan? Nou, die had het “slim gespeeld”. Ook hij had fouten gemaakt volgens arbiters (bijvoorbeeld bij de al genoemde spouwankers). Maar hij was met de opdrachtgever herstelwerkzaamheden met betrekking tot dat gevelmetselwerk overeengekomen tegen finale kwijting. Die finale kwijting was zo algemeen, aldus arbiters, dat die ook op nieuwe gebreken zag aan het gevelmetselwerk (ofwel, gebreken die zich weer na het herstel manifesteerde). Alle vorderingen op de aannemer werden dus afgewezen.

Pas dus op met wat je afspreekt!

Zo zie je maar: pas op met wat je afspreekt. Zeker voor professionele partijen geldt dat het gegeven woord bindt, ook als het achteraf onhandig of nadelig is voor je. Alleen bij hoge uitzondering is dat anders. Overigens is er inmiddels hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak.

RvA 20 maart 2018, geschilnummer 35.313.