Spring naar inhoud
Contact

Bedenkingen over de verklaring van geen bedenkingen

Datum
Leestijd
2 minuten
door
Robert van der Velde
Regelmatig komt het voor dat B&W aanvragen om een omgevingsvergunning ontvangen, die niet passen in het bestemmingsplan. Zo’n aanvraag geldt dan van rechtswege als een aanvraag om een omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik (artikel 2.10 lid 2 Wabo). B&W zullen dan eerst moeten bezien of de aanvraag binnenplans of via de kruimelregeling (artikel 2.12 lid 1 sub a onder 1 en 2 Wabo) verleend kan worden. Kan dat niet, dan komt de gemeenteraad in beeld voor een verklaring van geen bedenkingen (VVGB)(art. 2.27 Wabo en art. 6.5 Bor).

VVGB van gemeenteraad

B&W moeten de aanvraag dan doorzenden naar de gemeenteraad, tenzij het gaat om een geval waarvan de gemeenteraad al bij voorbaat heeft gezegd dat een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) niet nodig is (op grond van artikel 6.5 lid 3 Bor).

Ook bij weigering

Zo’n aanvraag doorzenden naar de gemeenteraad moet altijd, dus óók als B&W vinden dat de omgevingsvergunning eigenlijk geweigerd moet worden, aldus een uitspraak van de Raad van State van 6 april 2016.

Ook ontwerp VVGB in gemeenteraad

In de praktijk werd die VVGB in ontwerp vaak voorbereid door B&W. B&W leggen dan de ontwerp-VVGB ter inzage, daarop worden zienswijzen ingediend en het definitieve besluit over de VVGB wordt genomen door de gemeenteraad.

Sinds een uitspraak van de Raad van State van 9 mei 2018 kan dat niet meer. De ontwerp-VVGB moet door de gemeenteraad zélf worden vastgesteld. De gangbare praktijk dat het ontwerp door B&W werd vastgesteld en de definitieve VVGB door de gemeenteraad wordt genomen, is in strijd met de wet.

Om het iets makkelijker te maken: dat de gemeenteraad de ontwerp-VVGB en de definitieve VVGB zelf moet vaststellen, wil nog niet zeggen dat de gemeenteraad daaraan uitgebreide overwegingen hoeft te wijden. Het is voldoende als het project waarvoor de VVGB nodig is op de agenda van de gemeenteraad heeft gestaan en dat de gemeenteraad daarvan kennis heeft kunnen nemen (Raad van State 22 februari 2017). 

Conclusie

Vooral bij gevoelige projecten, bijvoorbeeld als er veel weerstand of procedures worden verwacht, is het dus van belang om de procedure voor het verkrijgen van een VVGB formeel correct te volgen. Dat duurt misschien wat langer (ontwerp-VVGB in de gemeenteraad – zienswijzen – definitieve VVGB in de gemeenteraad – omgevingsvergunning), maar daarmee wordt vernietiging achteraf voorkomen.