Spring naar inhoud
Contact

BV opgericht maar nog niet ingeschreven? Let op! Bestuurders hoofdelijk aansprakelijk

Datum
Leestijd
3 minuten
door
Ronald Schultinga
Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) wordt opgericht bij notariële akte. Vanaf het moment dat de notaris zijn handtekening heeft gezet bestaat de BV. Op grond van de wet zijn bestuurders van de BV vervolgens verplicht om een BV binnen 8 dagen na oprichting in te schrijven in het handelsregister. In de praktijk is het de notaris die de inschrijving verzorgt. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat het handelen namens de nieuw opgerichte BV voordat deze is ingeschreven grote risico’s met zich mee kan brengen.

Regelmatig worden nieuw opgerichte BV’s direct na het tekenen van de oprichtingsakte partij bij een vervolgtransactie (bijvoorbeeld een aandelenoverdracht). De notaris is hierbij ook nodig en is dus praktisch niet in staat om de BV in te schrijven in het handelsregister.

Zolang de BV nog niet is ingeschreven in het handelsregister is iedere bestuurder van de BV (samen met de BV) op grond van de wet hoofdelijk aansprakelijk voor elke (rechts)handeling. Hierdoor ontstaan direct al persoonlijke aansprakelijkheden van deze eerste bestuurders, zelfs ongeacht wie de handeling(en) heeft verricht. Denk hierbij aan de aansprakelijkheid voor verplichtingen die voortvloeien uit gesloten overeenkomsten zoals huurovereenkomsten en financieringsovereenkomsten. Iets wat men juist door het oprichten van een BV had willen voorkomen.

Kunnen handelingen tussen oprichting en inschrijving dan niet bekrachtigd worden net als alle handelingen die zijn verricht namens de BV voor oprichting?

Na oprichting kan een BV alle handelingen van voor de oprichting bekrachtigen waardoor de rechten en plichten van degene die handelde namens de nog op te richten BV over gaan op de BV. Degene die handelde wordt op dat moment van zijn hoofdelijke aansprakelijkheid bevrijd.

Handelingen die zijn verricht tussen de oprichting en de inschrijving van de BV zijn niet te bekrachtigen. Deze tussenliggende periode is in het huidige digitale tijdperk gelukkig vaak heel kort, maar de gevolgen kunnen groot zijn. De hoofdelijke aansprakelijkheid die hieruit voortvloeit, verdwijnt namelijk niet zodra de inschrijving alsnog heeft plaatsgevonden. De aansprakelijkheid blijft dus ook dan bestaan en valt niet achteraf te repareren.

Snel inschrijven in handelsregister

Het is dus belangrijk om een BV zo kort mogelijk na oprichting in te schrijven in het handelsregister. Dit doet de notaris digitaal bij de Kamer van Koophandel, maar het is de bestuurder die verantwoordelijk blijft. Verstandige bestuurders nemen het zekere voor het onzekere en wachten met het aangaan van handelingen namens de BV totdat zij van de notaris het bericht hebben gekregen dat de BV is ingeschreven in het handelsregister.

Bovenstaande heb ik specifiek voor de BV geschreven, maar de persoonlijke aansprakelijkheid geldt uiteraard ook voor bestuurders van alle andere rechtspersonen.