Spring naar inhoud
Contact

De verhuurdersvergunning in Groningen

Datum
Leestijd
3 minuten
door
Leon Mathey
Vanaf 1 januari 2019 wordt in gemeente Groningen het vergunningstelsel voor kamerverhuur, verhuur van kleine appartementen en verhuur via bemiddelingsbedrijven van kracht. Hiervoor wordt de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 (APVG) gewijzigd, waartoe de gemeenteraad op 26 september 2018 unaniem heeft besloten. Een primeur in Nederland. Een slimme zet of een stap te ver?

Wie wordt vergunningsplichtig?

De gemeenteraad heeft besloten een verhuurdersvergunning in te stellen voor onder andere verhuurders van kamers en appartementen aan studenten en bemiddelaars en om daarvoor hoofdstuk 5 van de APVG uit te breiden met een extra Afdeling, namelijk Afdeling 11, Verhuur onzelfstandige woonruimte en kleine appartementen.

Er is voor gekozen om twee vergunningen in te voeren. Enerzijds een vergunning voor verhuurders die reeds een onttrekkingsvergunning voor kamerverhuur hebben, verhuurders die kamers verhuren voor gebouwen (niet zijnde woningen (bijvoorbeeld een schoolgebouw) die geen onttrekkingsvergunning hebben) en voor verhuurders die appartementen verhuren aan studenten die ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling (inclusief MBO-Instellingen). Anderzijds komt er een vergunning voor bemiddelingsbureaus.

Wat houdt het in?

Dit vergunningstelsel voor kamerverhuur heeft als gevolg dat de gemeente bij “slecht verhuurgedrag” maatregelen mag nemen zoals het opleggen van een dwangsom of het toepassen van bestuursdwang of zelfs de vergunning intrekken. De verhuurder mag dan niet langer verhuren.

Aan de te verlenen vergunningen worden namelijk voorwaarden over dit zogenaamde goed verhuurderschap verbonden. Het raadsvoorstel en de toelichting bij de APVG laten weinig los over de mogelijke inhoud daarvan. De toekomst zal leren of deze voorwaarden niet té vergaand zullen zijn; daarover adviseren wij u – en zo nodig procederen wij met u – te zijner tijd graag.

Wat te doen?

Verhuurders met een onttrekkingsvergunning krijgen van rechtswege een vergunning (dat zijn er ongeveer 5000!). Via bekendmakingen worden de verhuurders daarop gewezen. In de bekendmakingen worden ook de weigerings- en intrekkingsgronden opgenomen. Trek tijdig aan de bel als u het met de voorwaarden niet eens bent!

Andere verhuurders die minimaal drie appartementen in een gebouw aan studenten verhuren, krijgen – let op! – een half jaar de tijd om een vergunning aan te vragen. Aan deze te verlenen vergunningen worden ook voorwaarden voor goed verhuurderschap verbonden (de weigerings-en intrekkingsgronden).

Wilt u weten of u een vergunning krijgt of moet vragen? Kom dan snel bij ons langs voor advies.

Voorlopige conclusie

De invoering van de nieuwe verhuurdersvergunning is, blijkens het raadsvoorstel, alleen bedoeld om slecht verhuurdersgedrag aan te kunnen pakken. Een aantal cases over misstanden tussen huurders en verhuurders hebben hiertoe met name de aanleiding gevormd. Met het nieuwe vergunningstelsel wordt evenwel een enorme groep verhuurders geraakt. Het is aan de rechter om te beoordelen of gemeente Groningen is doorgeslagen; niet alleen de vraag of de toekomstige voorwaarden stand kunnen houden staat ter discussie, maar ook de meer principiële vraag of deze vergunningplicht stand kan houden wegens onder andere overschrijding van de bevoegdheid om een dergelijke plicht in een APV op te nemen moet aan de rechter voorgelegd worden.

We voorzien u de komende maanden graag van advies: to be continued!