Spring naar inhoud
Contact

Denk bij schenken aan privéclausule!

Datum
Leestijd
3 minuten
door
PlasBossinade
Het schenken van een geldbedrag aan een kind is een mooi gebaar maar heeft u ook nagedacht over de gevolgen van de schenking als uw zoon of dochter gaat scheiden?

Gemeenschap van goederen

Als uw zoon of dochter in gemeenschap van goederen is getrouwd of gaat trouwen voor de invoering van de nieuwe wet inzake de gemeenschap van goederen (nog niet in werking getreden, maar naar verwachting per 1 januari 2018) dan valt een schenking in de gemeenschap van goederen. Dit betekent dat uw zoon of dochter bij een scheiding de helft van de schenking "kwijtraakt" aan de ex-partner, voor zover het geschonken bedrag nog aanwezig is. Dit kan opgelost worden door het schenken met een privéclausule.

Privéclausule

Een privéclausule (ook wel een uitsluitingsclausule genoemd) houdt in dat u als schenker bepaalt dat het geschonken bedrag altijd tot het privévermogen van uw zoon of dochter zal behoren, ook als uw zoon of dochter in gemeenschap van goederen is getrouwd of gaat trouwen. Let wel op dat de privéclausule schriftelijk wordt vastgelegd. Het Gerechtshof in Amsterdam heeft namelijk recent bepaald dat een notariële akte "bekrachtiging schenking" waarin ouders achteraf verklaren dat het aan hun dochter geschonken geldbedrag is gedaan met toepassing van een privéclausule niet volstaat om aan te tonen dat een privéclausule van toepassing was. Volgens het Gerechtshof in Amsterdam zal een schenker die een privéclausule wil maken dit moeten doen op het moment waarop de schenking wordt gedaan. De privéclausule moet verder voldoen aan de vormvoorschriften zoals die ook voor de schenking gelden. De overboeking van een geldbedrag op een rekening ten name van uw zoon of dochter is vormvrij en de vastlegging van de privéclausule is dus ook vormvrij. Het bij de overboeking van de schenking vermelden van "schenking privé" is al voldoende om aan te tonen dat de schenking met een privéclausule is gedaan.

Nieuwe gemeenschap van goederen

Ook na de invoering van de nieuwe wet inzake de gemeenschap van goederen blijft een privéclausule van belang. In het nieuwe wetsvoorstel is opgenomen dat een schenking niet in de gemeenschap van goederen valt. Uw zoon of dochter kan echter bij huwelijkse voorwaarden met zijn of haar partner overeenkomen dat een schenking wél in de gemeenschap van goederen valt. Indien u ten tijde van de schenking een privéclausule laat vastleggen dan doorbreekt dit de huwelijkse voorwaarden en zal de schenking bij een scheiding van uw zoon of dochter toch tot zijn of haar privévermogen behoren.

Geen verrassingen achteraf

De privéclausule is van belang bij een al bestaand huwelijk van uw zoon of dochter maar ook voor toekomstige huwelijken onder de nieuwe wetgeving. Blijf dus denken aan het eventueel opnemen van een privéclausule en vergeet niet om een privéclausule vast te leggen op het moment waarop u een schenking doet. Bent u voornemens om aan uw zoon of dochter een schenking te doen (bijvoorbeeld de grote schenkvrijstelling eigen woning)? Laat u dan van te voren goed adviseren zodat u (of uw zoon of dochter) achteraf niet voor verrassingen komt te staan.