Spring naar inhoud
Contact

Een persoonlijke noot bij de gaswinningsuitspraak van de Raad van State

Datum
Leestijd
2 minuten
door
Robert van der Velde
Dit blog gaat over mijn eigen procedure en is daarom niet objectief. Toch wil ik u graag informeren over de belangwekkende uitspraak van de Raad van State van 3 juli 2019 over de gaswinning in Groningen. Voor de derde keer heeft de Raad van State een besluit vernietigd, waarin de Minister instemde met gaswinning door de NAM in Groningen. Eerder gebeurde dat in 2015 en in 2017.

Als bestuursrechtjurist ben ik trots dat de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in dit soort zaken, de instemmingsbesluiten van de Minister zo kritisch en doortastend toetst en daar ook daadwerkelijk consequenties aan verbindt. Het is goed te weten dat er in deze soms roerige politieke tijden een (bestuurs)rechter is die de overheid zorgvuldig controleert.

Bijzonder was ook de klare taal waarin mr Van Ettekoven, de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, de uitspraak live deed en kort samenvatte. Het is een hele kunst om zo’n juridisch complex dossier en het rechterlijk oordeel daarover in heldere en voor iedereen begrijpelijke taal uit te leggen. Dat is goed gelukt.

Ook tijdens de zittingsdagen – op 17 en 18 april 2019 – waren de rechters heel goed in staat om met een strakke maar duidelijke regie alle bezwaren te behandelen. Ook dat gebeurde in begrijpelijke taal en op begripvolle wijze, met respect voor ieders standpunt en alle zorgen.

De Raad van State heeft het Instemmingsbesluit vernietigd omdat de Minister voor de periode na het gasjaar 2018-2019 niet goed heeft gemotiveerd waarom de gaswinning niet sneller kan worden afgebouwd. Dat is een helder oordeel, waarmee de Minister aan de slag kan en zich nog meer moet inspannen om de gaswinning terug te brengen tot 12 miljard Nm3 per jaar.

Alles overziend denk ik dat de Raad van State met de uitspraken van 2015, 2017 en 2019 een fundamentele bijdrage heeft geleverd aan de veiligheid van de Groningers en het terugbrengen van gasproductie van 42,5 miljard Nm3 in 2014 tot – naar verwachting – 12 miljard Nm3 jaar in 2020.