Spring naar inhoud
Contact

Eigen huis verkopen of dat van iemand anders?

Datum
Leestijd
2 minuten
door
Monique Tieben
Iedereen kan het huis van de buurman verkopen, maar niet iedereen kan het huis vervolgens ook in eigendom overdragen aan de koper. Daarvoor moet je toch echt eigenaar zijn en samen met mede-eigenaren handelen of je moet de bevoegdheid hebben om namens de eigenaar te mogen optreden.

Bevoegd of niet

Heb je een huis verkocht en blijk je niet bevoegd te zijn om te leveren, dan loop je het risico een boete te moeten betalen van 10% van de koopsom plus schadevergoeding.

Het is de taak van de notaris om te controleren of de verkoper ook degene is die bevoegd is het huis over te dragen aan de koper. Als dit niet zo is, probeert de notaris alsnog te regelen dat alle benodigde partijen worden opgespoord en wordt hen gevraagd mee te werken aan de akte van levering.

Uiteraard is het verstandig om jezelf dit voor de verkoop al af te vragen. Vaak zal het duidelijk zijn wie bevoegd is, maar dat is niet altijd het geval.

Wat als de bewoner is overleden? Wie zijn de erfgenamen? En was de bewoner de enig eigenaar of had hij misschien een deel van de woning in vruchtgebruik en zijn de kinderen van zijn overleden partner mede-eigenaar?

Wellicht zijn er mede-eigenaren die niet bevoegd zijn om zelf te beslissen over hun vermogen en zijn er wellicht bewindvoerders en curatoren in het spel, waarbij ook medewerking van de rechter nodig is.

Ook kan een ex-echtgenoot die iedereen al lang vergeten was ineens nodig zijn om de akte van levering bij de notaris te tekenen.

Voor verkoop duidelijkheid

Voorkom problemen en zorg dat je voor de verkoop helder hebt wie precies de eigenaren zijn van de woning. Lukt dit niet op tijd? Neem dan ontbindende voorwaarden op in de verkoopovereenkomst, zodat je nog boetevrij onder het contract uit kunt als één van eigenaren toch niet mee blijkt te kunnen of mogen werken.

De notarissen van PlasBossinade kunnen je helpen om vast te stellen wie eigenaar is van de door jou te verkopen woning en wie bevoegd is de notariële akte van levering te ondertekenen.