Spring naar inhoud
Contact

Energiebesparing en maatwerkvoorschriften; is terugverdientijd langer dan 5 jaar mogelijk?

Datum
Leestijd
2 minuten
door
Robert van der Velde
Door alle aandacht voor duurzame energie wordt wel eens over het hoofd gezien dat er daarnaast nog een heel probaat middel is om de Parijse klimaatdoelstellingen te halen, namelijk energiebesparing. Soms worden burgers en bedrijven met subsidies verleid om energiebesparende maatregelen te nemen, maar de wet biedt ook mogelijkheden om dat verplicht op te leggen.

Maatregelen met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar zijn verplicht

Dat die mogelijkheden beperkt zijn, blijkt uit een uitspraak van de Raad van State van 28 juni 2017. Het dagelijks bestuur van het Stadsdeel Zuid van de Gemeente Amsterdam had een datacentrum bij wijze van maatwerkvoorschrift verplicht om bepaalde energiebesparende maatregelen voor te schrijven. Daar was het bedrijf het niet mee eens, omdat het bedrijf al voldeed aan de algemene regels over energiebesparing in het Activiteitenbesluit (Abm). Die algemene regels (art. 2.15 Abm) houden in dat een ondernemer verplicht is alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te nemen. Die verplichting geldt overigens alleen voor bedrijven met een jaarlijks energieverbruik van meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (artikel 2.15 lid 4 Abm).

Verdergaande maatregelen zijn niet toegestaan

In deze zaak speelde dus de vraag of het bevoegd gezag ook andere maatregelen mocht voorschrijven. Dat was niet het geval. Volgens de Raad van State is het onderwerp energiebesparing in het Abm uitputtend geregeld. Dat betekent dat verdergaande maatregelen niet mogelijk zijn. Gemeenten die energiebesparing hoog in het vaandel hebben staan en graag voor de muziek uit willen lopen, kunnen dus geen verdergaande energiebesparende maatregelen opleggen aan bedrijven, dan die al volgens artikel 2.15 Abm (alle maatregelen met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar) landelijk verplicht zijn.

Verplicht onderzoek

Zij kunnen wel met toepassing van artikel 2.15 lid 2 Abm middelgrote energieverbruikers (meer dan 200.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 75.000 m³ aardgasequivalenten) verplichten onderzoek te doen naar energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar. Als uit dat onderzoek blijkt dat zulke concrete maatregelen mogelijk zijn, dan kunnen B&W het bedrijf verplichten die maatregelen binnen een redelijke termijn te treffen (artikel 2.15 lid 3 Abm).