Spring naar inhoud
Contact

Gemeenschap benadeeld

Datum
Leestijd
2 minuten
door
Susanne Wortmann
Het gebeurt: vlak voor een echtscheiding verspeelt een van de (ex )echtgenoten gelden of goederen behorend tot de gemeenschap van goederen.

De wet bepaalt dat indien de gemeenschap door een van de (ex-)echtgenoten is benadeeld doordat hij/zij na indiening van een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank of binnen een half jaar daarvoor lichtvaardig schulden heeft gemaakt, goederen van de gemeenschap heeft verspeeld of anderszins rechtshandelingen heeft verricht waarvoor op grond van de wet toestemming van de andere echtgenoot nodig is, die echtgenoot de schade die daarmee aan de gemeenschap is toegebracht moet vergoeden.

Gerechtshof Amsterdam oordeelde recent hierover. Een echtpaar was in 2015 in gemeenschap van goederen gehuwd. De man had met zijn broer een garagebedrijf. In januari 2016 ging het echtpaar uit elkaar en kort daarna trad de man uit als vennoot van het bedrijf. Volgens het hof was er geen reden om uit het bedrijf te treden en had de man niet betwist dat het een gezonde onderneming was. Het hof nam dan ook aan dat zijn aandeel in de vennootschap een bepaalde waarde vertegenwoordigde. Het zonder grond uittreden, zonder vergoeding voor de waarde van zijn aandeel, was aanleiding om aan te nemen dat de man zijn aandeel had verspeeld en daarmee de huwelijksgemeenschap had benadeeld. Hij moet de aangerichte schade aan de gemeenschap vergoeden.