Spring naar inhoud
Contact

Gewijzigde Aanbestedingsdrempels per 1 januari 2018

Datum
Leestijd
1 minuut
door
Peter Bluemink
Zoals (wellicht) bekend geldt een aanbestedingsplicht voor aanbestedende diensten indien zij een opdracht willen aanbesteden met een geraamde waarde die evenveel of meer bedraagt dan de Europese drempelwaarden. Deze Europese drempelwaarden worden elke 2 jaar gewijzigd.

Schematisch weergegeven zien de drempelbedragen tot en met 31 december 2019 er als volgt uit:

Overheidsopdracht

Drempelbedragen (oud)

Overheidsopdracht voor werken

€ 5.548.000,-

(€ 5.225.000,-)

Overheidsopdracht voor leveringen en diensten (voor centrale overheid)

€ 144.000,-    

(€ 135.000,-)

Overheidsopdracht voor leveringen en diensten (voor decentrale overheid)

€ 221.000,-    

(€ 209.000,-)

Overheidsopdracht voor sociale en andere specifieke diensten

€ 750.000,-    

(€ 750.000,-)

   

Concessieopdrachten

 

Concessie voor diensten en openbare werken

€ 5.548.000,-

(€ 5.225.000,-)

   

Speciale sectorbedrijven

 

Opdrachten voor werken

€ 5.548.000,-

(€ 5.225.000,-)

Opdrachten voor leveringen en diensten

€ 443.000,-    

(€ 418.000,-)

Opdrachten voor sociale en andere specifieke diensten

€ 1.000.000,- 

(€ 1.000.000,-)

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de Aanbestedingswet 2012, dan staat de sectie Aanbestedingrecht van PlasBossinade uiteraard voor u klaar.

Per 1 januari jongstleden zijn de drempelwaarden opnieuw vastgesteld. Met uitzondering van de ‘opdracht voor sociale en andere specifieke diensten’ zijn alle waarden verhoogd.