Spring naar inhoud
Contact

Het toestemmingsvereiste bij zekerheden als gezinsbescherming

Datum
Leestijd
3 minuten
door
Romme Varkevisser
Voor bepaalde rechtshandelingen heeft een echtgenoot de toestemming van de andere echtgenoot nodig. Een van deze handelingen is het stellen van zekerheid voor de schuld van een derde, bijvoorbeeld een besloten vennootschap. De gedachte hierachter is dat echtgenoten tegen elkaar in bescherming genomen moeten worden bij het verrichten van handelingen die een groot financieel risico met zich mee brengen (gezinsbescherming). Het is een nobele gedachte, maar hoe werkt het in de praktijk?

Borgtocht

Stel je wenst een lening aan te trekken voor een besloten vennootschap, waarvan je directeur-grootaandeelhouder bent. Strekkende tot zekerheid van terugbetaling van de lening en de daarop verschuldigde rente verlangt de uitlener dat je jezelf (persoonlijk) als borg verbindt tot een bepaald bedrag. Aangezien je echtgenoot niets met het bedrijf van doen heeft onderteken je de geldleningsdocumentatie, waarin de borgtocht wordt overeengekomen.

Toestemmingsvereiste

Mocht het zo zijn dat je echtgenoot in dit voorbeeld geen toestemming heeft gegeven, dan is de borgtocht vernietigbaar. Het zou maar zo kunnen. Door een borgtocht overeen te komen verbind je jezelf immers tot terugbetaling van (een gedeelte) van de lening, als je bedrijf zijn verplichtingen niet nakomt. Het financiële risico dat je, en met je jouw gezin, neemt door de borgtocht lijkt een gegeven. Of toestemming vereist is, is zeer de vraag.

Uitzondering op de regel

Op grond van de wet is de toestemming van de andere echtgenoot onder andere niet vereist als i) de rechtshandeling wordt verricht door een directeur-grootaandeelhouder en ii) zij geschiedt ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf. Bij het eerste vereiste kan men zich iets voorstellen, maar wat wordt bedoeld met de normale uitoefening van het bedrijf?

Normale uitoefening van het bedrijf

De Hoge Raad heeft inmiddels meermaals geoordeeld dat een geldlening waarvoor een directeur-grootaandeelhouder zich als borg verbindt behoort tot de handelingen die in de normale uitoefening van het bedrijf worden verricht. De ‘handeling’ ziet hierbij niet op de borgtocht, maar op het aangaan van een geldlening. Het als directeur-grootaandeelhouder aantrekken van een geldlening wordt in beginsel gezien als de normale uitoefening van het bedrijf. Bijzondere omstandigheden zoals een naderend faillissement, waarvan de uitlener op de hoogte is, zouden hier verandering in kunnen brengen.

Denk bij het verstrekken van zekerheden als een borgtocht na over de gevolgen en laat je (juridisch) adviseren. De wet tracht het gezin te beschermen, maar het zijn de echtgenoten zelf die de regie hebben.