Spring naar inhoud
Contact

Mag ik kamers verhuren in mijn woning?

Datum
Leestijd
3 minuten
door
Leon Mathey
Uw kinderen zijn het huis uit, vier kamers staan leeg. Omdat ieder jaar opnieuw het tekort aan studentenkamers in het nieuws komt, daardoor mensen worden gevraagd om tijdelijk een student in huis te nemen en u wel een extra zakcentje wilt verdienen, besluit u om twee kamers aan studenten te verhuren. Ze komen bij u inwonen. Slapen, eten, studeren, douchen, misschien zelfs wel eens een klein, besloten feestje vieren zonder overlast te veroorzaken. Mag dat? Van u wel. Van de gemeenteraad, de maker van het bestemmingsplan, niet altijd.

Wat is wonen?

Uw woonhuis heeft de bestemming ‘wonen’ toebedeeld gekregen. In veel bestemmingsplannen is de term ‘wonen’ zelf nader gedefinieerd. Soms is de bestemming wonen via wat omwegen nader ingevuld, namelijk via de termen woning en huishouden (bijvoorbeeld: 'De voor 'wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor een woning' en 'Een woning is een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden'). Zie hierover de blog van Robert van der Velde.

Soms is de gemeenteraad minder nauwkeurig. Dat was bijvoorbeeld het geval in Venray. De eigenaar van een pand te Venray, waar de bestemming ‘wonen’  geldt, woont daar met zijn zoon en vier anderen. Het college van B&W heeft de eigenaar gelast om de kamerverhuur aan personen die niet tot zijn huishouden behoren op het perceel te beëindigen en beëindigd te houden.

De eigenaar voert terecht aan dat het bestemmingsplan wonen toestaat en het begrip 'wonen' niet in het bestemmingsplan is gedefinieerd. Volgens hem volgt hieruit dat op het perceel meerdere vormen van wonen zijn toegestaan. Het verhuren van kamers aan derden is een vorm van wonen en daarom niet in strijd met het bestemmingsplan.

De opgelegde last hield geen stand: de eigenaar krijgt gelijk.

Wonen in het algemeen spraakgebruik

De Raad van State overweegt namelijk dat tussen de termen ‘wonen’ en ‘woning’ in het bestemmingsplan geen relatie is gelegd. Het begrip ‘woning’ is daarom niet van belang voor de uitleg van de term ‘wonen’. Daarom wordt de Dikke Van Dale er door de Raad van State bij gepakt (zoals zij in eerdere uitspraken over de uitleg van ‘wonen’ ook heeft gedaan). Volgens de Raad van State moet in het algemeen spraakgebruik onder 'wonen' diverse uiteenlopende vormen van huisvesting worden begrepen. Daaronder valt ook het verhuren van kamers aan personen die niet tot het huishouden van de verhuurder behoren.

Conclusie

Dat u een woning hebt op een perceel waar de bestemming wonen op rust, wil nog niet zeggen dat iedereen daar mag wonen. Voor ieder perceel, iedere woning en met name ieder bestemmingsplan geldt dat aan de hand van de begrippenpuzzel van het bestemmingsplan en jurisprudentieonderzoek beoordeeld moet worden welk gebruik op uw perceel toegestaan is.

Graag sta ik u bij in het onderzoek naar de mogelijkheden voor uw perceel en in procedures waarbij de gemeente u gelast om uw gebruik – bijvoorbeeld kamerverhuur – te staken.