Spring naar inhoud
Contact

Mandatory disclosure-richtlijn

Datum
Leestijd
2 minuten
door
Caroline Messchendorp
Op 3 mei is in de Europese Unie overeenstemming bereikt over een wijziging van een Europese richtlijn. Deze wijziging heeft tot gevolg dat op korte termijn adviseurs en belastingplichtigen verplicht worden bepaalde grensoverschrijdende belastingbesparende constructies te melden.

Meldingsplicht

Als gevolg van deze regeling moet een tussenpersoon voorgenomen regelingen die mogelijk als agressieve tax planning kwalificeren melden bij de Belastingdienst. Het gaat hierbij om dergelijke regelingen waarbij de tussenpersoon betrokken is. Dit kan beroepsmatig zijn (bijvoorbeeld ook als beheerder van een dergelijke structuur) of omdat zij de regelingen hebben ontwikkeld of dat zij betrokken zijn bij de realisatie van een dergelijke regeling dan wel omdat zij deze regelingen promoten. Een tussenpersoon is in dit geval een ruim begrip. Wanneer echter geen tussenpersoon kan worden aangewezen of deze tussenpersoon zich op een verschoningsrecht kan beroepen (bijvoorbeeld een advocaat of notaris), is de belastingplichtige zelf informatieplichtig.

Een melding moet binnen 30 dagen, nadat de grensoverschrijdende (fiscale) constructie voor uitvoering beschikbaar is of is uitgevoerd, worden gedaan. Overigens is het hierbij niet van belang of de belastingplichtige de constructie al heeft gebruikt.

Inwerkingtreding en terugwerkende kracht

Deze regeling dient vóór 31 december 2019 in de Nederlandse wetgeving te worden opgenomen en zal dan per 1 juli 2020 van kracht worden. Echter vanaf de datum van publicatie van de richtlijn moeten meldingsplichtigen al bijhouden welke adviezen gepubliceerd moeten worden.