Spring naar inhoud
Contact

Nieuw (internationaal) huwelijksvermogensrecht

Datum
Leestijd
2 minuten
door
Jan-Ger Knot
Niet alleen in Nederland houdt de wetgever zich met het huwelijksvermogensrecht bezig. De Euro­pese wetgever laat zich op dit terrein evenmin onbetuigd. Een nieuwe Europese verordening bepaalt onder meer welk huwelijksvermogensrecht in grensoverschrijdende gevallen van toepassing is. Wanneer geldt de nieuwe Nederlandse (beperkte) gemeenschap van goederen en wanneer geldt buitenlands recht?

Uniforme regels

Verschillen partijen van nationaliteit of wonen zij bijvoorbeeld in het buitenland als zij trouwen, dan rijst de vraag welk recht hun huwelijksvermogensregime beheerst. In de meeste gevallen past nu ieder land zijn eigen regels toe om deze vraag te beantwoorden. Niet erg handig natuurlijk, in een wereld waarin steeds meer mensen hun heil ook buiten de eigen landsgrenzen zoeken. Met de komst van de nieuwe verordening passen achttien deelnemende lidstaten (waaronder Nederland), voortaan dezelfde conflictregels toe. Dit betekent dat bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden gemakkelijker in het buitenland zullen worden erkend. Ook een rechtskeuze van de echtgenoten zal in alle deelnemende lidstaten geldig zijn.

Welk recht is van toepassing?

Hebben de echtgenoten geen rechtskeuze uitgebracht, dan geldt het recht van het land waar zij na hun huwelijk (duurzaam) zijn gaan wonen. Blijven zij in verschillende landen wonen, dan is het recht van hun gemeenschappelijke nationaliteit van toepassing. Ontbreekt ook die, dan geldt het recht waarmee de echtgenoten het nauwst zijn verbonden. In het kader van de estate planning verdient het natuurlijk aanbeveling om zelf het toepasselijke recht vast te leggen. Dit kan door bij de notaris huwelijkse voorwaarden op te maken en daarin een rechtskeuzebeding op te nemen. Ook tijdens het huwelijk is dit nog mogelijk.

Vooruitgang?

De Europese verordening zal de afwikkeling van grensoverschrijdende boedels in de deelnemende landen zeker vereenvoudigen. Ook neemt de kans toe dat maatregelen van estate planning in het buitenland worden erkend. Dit geldt overigens alleen voor de civiele aspecten; fiscale zaken blijven buiten schot. We moeten wel nog even geduld hebben. De verordening zal van toepassing zijn op huwelijken die na 29 januari 2019 worden gesloten. Voor huwelijken van voor deze datum blijven de oude regels gelden. Tenzij de echtgenoten na 29 januari 2019 een rechtskeuze uitbrengen. Zo kunnen ook echtgenoten die reeds zijn gehuwd van de estate planningsinstrumenten uit de nieuwe verordening profiteren.