Spring naar inhoud
Contact

Onderaannemer: let op bij de CAR verzekering!

Datum
Leestijd
3 minuten
door
Marijn Nuijens
Met een CAR verzekering worden bouwwerken in aanbouw verzekerd. Iedere (onder-)aannemer heeft er mee te maken. Een uitspraak van de Hoge Raad leert dat het opletten geblazen blijft bij dat soort verzekeringen. Wat was er aan de hand?

Bouw van achtbaan in Six Flags

Een aannemer had in het kader van zijn bedrijfsvoering een doorlopende CAR verzekering afgesloten. Op enig moment kreeg deze aannemer de opdracht tot de bouw van een achtbaan in Six Flags. Dit was een zogenaamd “turn key” project.

De aannemer gaf vervolgens opdracht aan een onderaannemer om, ten behoeve van de bouw van die achtbaan, grond- en funderingswerkzaamheden te verrichten.

Dekking geweigerd

Bij die grond- en funderingswerkzaamheden ging het mis. Er trad schade op: ruim een miljoen euro. De onderaannemer meldde dat aan de CAR verzekeraar. Tot zijn verrassing kreeg hij nul op het rekest. De CAR verzekeraar weigerde de schade te vergoeden.

Wat bleek: tussen de aannemer en de CAR verzekeraar was afgesproken dat turn key projecten niet onder de dekking van de CAR verzekering vielen.

De onderaannemer vond dit een ongebruikelijke beperking van de dekking. Hij pakte de polisvoorwaarden er eens bij, en vond daarin geen uitsluiting van turn key projecten. Hij startte een procedure tegen de CAR verzekeraar en kwam uiteindelijk bij de Hoge Raad terecht.

Oordeel Hoge Raad

Voor de Hoge Raad was het duidelijk. De vraag of de verzekering dekking verleent aan derden (zoals de onderaannemer), hangt af van de vraag wat de CAR verzekeraar en de verzekeringnemer (de aannemer) hebben afgesproken. Voor de Hoge Raad stond vast dat deze partijen hadden afgesproken dat turn key projecten niet onder de dekking van de CAR verzekering vielen.

Onder omstandigheden kon de onderaannemer dan nog best recht hebben op dekking onder de CAR verzekering, aldus de Hoge Raad. Bijvoorbeeld in het geval de onderaannemer er, op grond van de bewoordingen van de polis, op mocht vertrouwen dat dekking zou worden verleend. Of in het geval de CAR verzekeraar mededelingen had gedaan of verwachtingen had gewekt bij de onderaannemer, die er op neer kwamen dat dekking zou worden verleend.

In dit geval had de CAR verzekeraar dat soort mededelingen niet gedaan, en had hij ook geen verwachtingen gewekt. En wat betreft de polis: de onderaannemer had de polis nooit gelezen! Dat deed hij pas toen zijn verzoek om dekking te verlenen al was afgewezen. Op grond daarvan konden dus ook nooit verwachtingen bij de onderaannemer zijn gewekt.