Spring naar inhoud
Contact

Partneralimentatie anno 2019

Datum
Leestijd
1 minuut
door
Susanne Wortmann
Sinds medio 2015 ligt er een wetsvoorstel tot wijziging van de partneralimentatie. Belangrijkste doel: verkorting van de duur van partneralimentatie. Thans geldt op grond van de wet een partneralimentatie van in beginsel twaalf jaar na echtscheiding.

Het wetsvoorstel houdt in dat de duur van partneralimentatie wordt verkort. Uitgangspunt in het wetsvoorstel is dat de termijn gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Daarop gelden enkele uitzonderingen. Bijvoorbeeld als er een kind jonger dan twaalf jaar is of in geval van een langdurig huwelijk en echtscheiding op latere leeftijd. Het wetsvoorstel is in december 2018 door de Tweede Kamer aangenomen. Verwacht wordt dat na goedkeuring door de Eerste Kamer de nieuwe wet op 1 januari 2020 in werking zal treden en zal gelden voor alimentatieverplichtingen die op of na die datum worden vastgelegd. In 2019 geldt dus nog de alimentatieduur van twaalf jaar.