Spring naar inhoud
Contact

Pas op met kabels en leidingen!

Datum
Leestijd
3 minuten
door
Marijn Nuijens
Als aannemer moet je oppassen voor kabels en leidingen. Beschadig je een kabel of leiding bij het uitvoeren van je werkzaamheden, dan ben je al snel aansprakelijk. Dat bleek onlangs nog weer eens uit een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam. Wat was er aan de hand?

Hak West, de aannemer, verrichtte graafwerkzaamheden. Van tevoren had zij een Klic melding gedaan. De tekeningen met kabels in het gebied werden haar toegestuurd.

Hak ging vervolgens aan het werk. Toen zag ze een transformatorhuisje. Dat stond niet op de KLIC tekening. Er ging een lichtje branden bij Hak: dat huisje kon wel eens duiden op de aanwezigheid van kabels.

Dus besloot Hak proefsleuven te graven. Daarbij stuitte ze op rood afdekband. Dat band waarschuwt dat er op geringe afstand daaronder een kabel ligt. Die kabel stond niet op de KLIC tekening.

Hak verrichte vervolgens onderzoek naar de ligging van de kabel door middel van het graven van een sleuf ter breedte van het afdekband, waarbij zij steekproefsgewijs controleerde of de kabel nog steeds onder dat afdekband lag. Dit bleek steeds het geval.

Doordat het afdekband rechtdoor liep, meende Hak erop te mogen vertrouwen dat de onderliggende kabel dat ook deed. Daar ging Hak dus vanuit en ze begon met haar graafwerkzaamheden. U raadt het al: dat ging fout. De kabel sloeg namelijk op enig moment plotseling “linksaf”. Hak beschadigde de kabel.

Netbeheerder Liander sprak Hak aan en vorderde schadevergoeding. Dat leidde tot een procedure. Het Gerechtshof was onverbiddelijk voor Hak. Eerst kwam de (destijds geldende) Richtlijn zorgvuldig graven CROW 250 aan de orde. Daarin staat dat bij het aantreffen van een onbekende kabel hetzij de netbeheerder moet worden ingeschakeld hetzij het probleem zelf moet worden opgelost. Het een noch het ander was gebeurd volgens Gerechtshof: Liander was niet ingeschakeld en het probleem was door Hak ook niet opgelost, want de kabel was beschadigd.

Het Hof vond verder dat door klakkeloos aan te nemen dat de kabel rechtdoor zou lopen en vanuit die veronderstelling zonder nadere voorzorgsmaatregelen te gaan graven op de plek waar de (naar links afbuigende) kabel feitelijk bleek te lopen, Hak onzorgvuldig en dus onrechtmatig had gehandeld ten opzichte van Liander. De omstandigheid dat boven de in de bocht/hoek lopende kabel geen rood afdekband was aangebracht deed hieraan niet af. De omstandigheid dat Liander de nieuw aangelegde kabel mogelijk niet op tijd aan het kadaster had doorgegeven ook niet. Hak verloor dus en moest schadevergoeding betalen aan Liander.

De uitspraak van het Gerechtshof maakt weer eens duidelijk hoe zorgvuldig je als aannemer te werk moet gaan bij graafwerkzaamheden!

Gerechtshof Amsterdam, 9 mei 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1764.