Spring naar inhoud
Contact

Pas op met verval & verjaring!

Datum
Leestijd
2 minuten
door
Marijn Nuijens
Checkt u altijd of een vordering al verjaard is? Of dat er een vervaltermijn is verstreken? Uit twee recente uitspraken van de Raad van Arbitrage blijkt maar weer eens dat het belangrijk is om dat altijd te doen!

Verval en verjaring

Voordat ik inzoom op de uitspraken: er is een cruciaal verschil tussen verjaringstermijnen en vervaltermijnen. Verjaringstermijnen kun je verlengen (vraag uw jurist hoe!) en vervaltermijnen niet. Voor beide termijnen geldt: zijn ze verstreken, dan heeft dat vergaande gevolgen! Dat blijkt uit de volgende uitspraken.
 
RvA 26 februari 2015, geschilnummer 35.248
In deze uitspraak had de aannemer voor een projectontwikkelaar 45 koopwoningen gerealiseerd. Die voldeden niet aan de geluidsnormen. Dat stond wel vast. Bij de hoekwoningen was dat al bij de oplevering in mei 2006 geconstateerd. Bij de overige woningen bleek dit tijdens de onderhoudstermijn die liep tot eind 2006.
 
De aannemer heeft de opleveringspunten ter hand genomen en werkzaamheden verricht met betrekking tot de geluidwering. In januari 2007 heeft de projectontwikkelaar de lijst met herstelpunten voor akkoord getekend.
 
Kennelijk hadden de werkzaamheden aan de geluidwering toch niet het gewenste effect gehad. In de jaren daarna klaagden de bewoners namelijk nog steeds over de geluidwering, maar dit meldden ze niet aan de aannemer. De projectontwikkelaar deed dat ook niet. Pas in 2012 werd de aannemer aansprakelijk gesteld.
 
De Raad van Arbitrage was er daarom snel klaar mee. Uit de wet (artikel 7:671 BW) volgt dat er een verjaringstermijn van twee jaar geldt voor gebreken. Die gaat lopen vanaf het moment dat de projectontwikkelaar heeft geklaagd. Dat was in 2006 gebeurd. De verjaringstermijn was daarom in 2012 al lang verstreken. De opdrachtgever bleef met de “gebakken peren zitten”.
 
RvA 27 januari 2015, geschilnummer 34.907
In de andere uitspraak had de aannemer één woning gerealiseerd. Die was in 2007 in gebruik genomen. De onderhoudstermijn verstreek in januari 2008. Op 6 maart 2014 begon hij daarom een procedure. Volgens de opdrachtgever had de woning namelijk diverse gebreken. U raadt het al: dat was te laat. De AVA 1992 waren namelijk van toepassing. Daarin staat een vervaltermijn van 5 jaar. Die begon te lopen in januari 2008 en verstreek in januari 2013. Ook deze opdrachtgever bleef dus met de “gebakken peren zitten”.