Spring naar inhoud
Contact

Samenlevers, maak afspraken

Datum
Leestijd
1 minuut
door
Susanne Wortmann
Het komt veel voor: samenwonen, zonder te trouwen of anderszins iets te regelen in financiële zin. Vaak denken samenwoners niet of nauwelijks na over hoe zij hun gezamenlijke leven financieel/vermogensrechtelijk invullen. Niet zelden leidt dat tot geschillen bij een relatiebreuk.

Het ontbreken van afspraken speelt bij het oplossen van die geschillen vaak parten. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarin een woning eigendom is van de ene partner en met spaargeld van de andere partner wordt verbouwd. Voor zulke situaties heeft de Hoge Raad de mogelijkheid geopend om met een beroep op de werking van redelijkheid en billijkheid een vergoedingsrecht aan te nemen in gevallen waarin samenwoners hebben afgezien van een huwelijk of geregistreerd partnerschap en evenmin afspraken hebben gemaakt over de vermogensrechtelijke aspecten van hun samenleving. Er moeten dan wel bijzondere omstandigheden worden aangevoerd (en zo nodig bewezen) op grond waarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid een vergoedingsrecht aangenomen kan worden. Veel beter is het om duidelijke afspraken te maken. Dat voorkomt geschillen en hoog oplopende (proces)kosten bij een relatiebreuk.